سرای شترخان(نمایشگاه و فروشگاه):

قسمت جنوب و جنوب غربی مجموعه سعدالسلطنه محدود به سرای شترخان است. این سرا با مساحت 4445 متر مربع بیشترین مساحت را بین سراهای مجموعه داراست. سرای شترخان دارای یک تالار بسیار بزرگ ستوندار با مساحت 2200متر و بیش از 100 ستون می‌باشد. همچنین این سرا دارای 12حجره و یک مجموعه سرویس بهداشتی است. بزرگترین فضای مجموعه در کنار مدیریت مجموعه جایگاه مناسبی برای مجموعه نمایشگاهی و فروشگاهی است. این مجموعه درآینده با برگزاری نمایشگاهای متنوع در موضوعات گوناگون باعث مطرح بودن دائمی نام سعد السلطنه است و همیشه پیشنهادی جدید برای مخاطبین خواهد داشت و آن را از یکنواختی خارج می‌کند.