نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي

اولين نمايشگاه ملي بازي واسباب بازي
کودکان ديروز وامروز
15-3 فروردين 1390
قزوين – مجموعه سعدالسلطنه
شهرداري قزوين در نظر دارد با همکاري کليه حوزه هاي خصوصي ودولتي از تمامي استانهاي کشور ، اولين نمايشگاه ملي بازي واسباب بازي نوروز 1390 را در محل مجموعه تاريخي سعدالسلطنه برگزار نمايد.
به اين منظور از تمامي فعالان عرصه بازي ،  اسباب بازي،تجهيزات آموزشي وکمک آموزشي ، ناشران ، موسسات فرهنگي وهنري ،رايانه اي ، سرگرمي وکمک درماني براي حضور در اين نمايشگاه دعوت مي گردد.
دارندگان اسباب بازيهاي قديمي و لباسهاي محلي و عکسهاي مرتبط (جهت نمايش اسباب بازي ها به نام وعنوان خودشان در نمايشگاه )، متقاضيان شرکت براي اجراي بازيهاي قديم وجديد، حاميان مالي و شرکت کنندگان  مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر با دبيرخانه نمايشگاه تماس حاصل فرمايند.
* در صورت اجراي موفق ، اين نمايشگاه به موزه دائمي کودک تبديل خواهد شد.
 
دبيرخانه تهران                             دبيرخانه مرکزي قزوين  
تلفن :22379482-22062294-021            تلفکس:2246655-0281
فکس :22379484-021                        
www.QCRO.ir
Email:ToyFair90@Qazvin.ir
Email:ToyFair90@QCRO.ir