دیدار مسولین استانی با اعضای شورا به مناسبت روز شوراها