بازدید مسئولان صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی از مجموعه سعدالسلطنه