هر قلبی که دوستدار زهرا (س) و آشفته و بی‌قرار برای بانو است؛ گویا گنجینه هفت آسمان‌ها را در سینه دارد. مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه در سوگ بانو فاطمه زهرا (س)