بازدید استاندار،شهردار و اعضا شورای شهر در اولین روز از رویداد هفته فرهنگی قزوین در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه