زیرپروژه ها

پروژه سبزه‌میدان به دلیل وسعت قابل توجه که بیش از ۳۱ هزار مترمربع است و به دلیل برخورداری از ابعاد متنوعی مانند بهسازی، نوسازی، مرمتی، ترافیکی، گردشگری، اقتصادی، اجتماعی، هویتی، بدنه‌سازی، سیما و منظر شهری و... و همچنین به دلیل قرار گرفتن محدوده سبزه‌میدان و دولتخانه صفوی در قلب شهر قزوین، دارای شرایط خاصی است که سبب شده این پروژه به یک پروسه (فرآیند) تبدیل شود.

در این راستا، فازهای مختلفی برای تهیه، تصویب و اجرای طرح سبزه‌میدان در نظر گرفته است و به دنبال آن، برای اجرای هر چه موفق‌تر و با کیفیت‌تر پروژه، این طرح بزرگ به ۲۱ زیر پروژه‌ تقسیم شده است که از جمله آنها می‌توان به ساماندهی و طراحی عرصه میدان (هفت هزار و ۱۰۰ مترمربع)، ساماندهی پیاده‌روی ضلع شمالی سبزه‌میدان (۹۴۴ مترمربع)، ساماندهی مسیر سواره ضلع شمال سبزه‌میدان (هزار و ۵۵۲ متر مربع) و ساماندهی بدنه‌ ضلع شمال سبزه‌میدان (چهار هزار و ۳۸۹ مترمربع) اشاره کرد.

از دیگر زیر پروژه‌های طرح بازآفرینی سبزه‌میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی می‌توان به ساماندهی بدنه‌ها، پیاده‌روها و مسیرهای سواره اضلاع شرقی، غربی و جنوبی سبزه‌میدان اشاره کرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به صورت همزمان یا متوالی به اجرا درخواهد آمد.

از بین زیر پروژه‌های مطرح شده، تا کنون ساماندهی بدنه یکی از پلاک‌های ضلع شمالی با مشارکت مالکین به اجرا درآمده است. همچنین پروژه ساماندهی پیاده‌روی شمالی تقریباً به اتمام رسیده و ساماندهی مسیر سواره این ضلع در حال انجام است.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •