بررسی تجربیات مشابه ملی پروژه سبزه‌میدان

با توجه به اهمیت فضاهای عمومی در شهرها و وجود نمونه‌هایی از سبزه‌میدان‌ها در شهرهای ایران، تیم فنی پروژه بازآفرینی سبزه‌میدان (به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی)، نسبت به بررسی تجربیات مشابه ملی این پروژه اقدام کرده‌اند.

برای این منظور، کارشناسان تیم فنی سفرهایی به شهرهای مختلف و برخوردار از تجربیات مشابه شهر قزوین داشته و ضمن بازدید میدانی از فضاها، بررسی ابعاد مختلف اقدامات صورت گرفته در آنها و تغییرات حاصل از اجرای پروژه و میزان رضایت شهروندان از اجرای طرح‌های ساماندهی در فضاهای شهری، نشست‌های مشترکی با تیم‌های فنی طراحی و مجری پروژه‌ها نیز برگزار کرده‌اند تا در جریان روند تهیه، تصویب و اجرای طرح‌ها، موانع پیش روی طرح‌ها و نقاط قوت و ضعف آنها قرار گیرند.

یکی از تجربیات ملی مشابه پروژه سبزه‌میدان، طراحی و ساماندهی میدان شهرداری رشت می‌باشد که در سال‌های اخیر به اجرا درآمده و تغییرات زیادی در هسته مرکزی شهر و معابر پیرامونی آن ایجاد کرده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، تمرکز اصلی این پروژه روی ساماندهی کفسازی محدوده بوده و برنامه‌ریزی خاصی برای بدنه‌های میدان و معابر مجاور آن مانند ساماندهی تابلوهای معرف کاربری و مرمت بدنه‌ها صورت نگرفته است. این پروژه در وسعت ۱۵ هزار متر مربع به اجرا درآمده و برای طراحی و اجرای آن به ترتیب، ۱۸ و ۲۴ ماه زمان صرف شده است. همچنین ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح صرف شده است.

ساماندهی میدان بهارستان تهران نیز یکی دیگر از تجریات مشابه ملی طرح سبزه‌میدان در کشور است که در آن، علاوه بر ساماندهی مسیرهای سواره‌روی اطراف میدان، ساماندهی تابلوهای معرف کاربری در میدان و معابر اطراف آن نیز صورت گرفته؛ اما مانند پروژه ساماندهی میدان شهرداری رشت، ساماندهی بدنه‌ها انجام نشده است. این پروژه در فضایی با حدود ۲۰ هزار مترمربع مساحت به اجرا درآمده و ۱۸ ماه برای طراحی و  و ۲۰ ماه برای اجرای آن زمان صرف شده است. این طرح با اعتبار  ۴۰ میلیارد ریالی به نتیجه رسیده است.

علاوه بر این دو پروژه، طرح‌های مشابه در شهرهای شیراز، یزد، کرج، همدان و تبریز نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده است در پروژه‌های مشابه ملی مانند میدان شهرداری رشت و میدان بهارستان تهران، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ... وجود دارد که سبب شده رضایت حداکثری از اجرای آنها وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل، سعی بر این است که در پروژه سبزه‌میدان این مشکلات و چالش‌ها پیش‌بینی و قبل از اجرا و بهره‌برداری رفع شود تا رضایت شهروندان در سطح مطلوب تأمین گردد. 

در مقایسه پروژه سبزه‌میدان با تجربیات مشابه ملی می‌توان گفت، در این طرح بارآفرینی ابعاد مختلفی از جمله مرمتی، نوسازی، بهسازی، ترافیکی و... مدنظر قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به طراحی عرصه میدان، ساماندهی مسیرهای پیاده و سواره اطراف میدان، ساماندهی کاربری‌های بدنه‌های میدان، مرمت بدنه‌ها و ساماندهی تابلوهای معرفی کاربری و... اشاره کرد که گستردگی و پیچیدگی بیشتری در مقایسه با پروژه‌های مشابه ملی در برخواهد داشت.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •