ارکان اصلي سازمان

ارکان اصلي سازمان هدایت اله جمالی پور- استاندار قزوين و رئيس شوراي سازمان علي فرخ زاد - معاونت امور عمراني استانداري قزوين و جانشين رياست شوراي سازمان سیاووش...

مناقصه و مزایده های جاری

مزایده تعیین مستأجر، برای حجره­ های تجاری مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدالسلطنه قزوین     ...