طرح پروژه سبزه‌میدان در جلسات ستادهای بازآفرینی شهرستان، استان و ملی

با توجه به اهمیت ویژه پروژه طراحی و ساماندهی محدوده سبزه‌میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی در سطوح شهری، استانی و ملی از یک سو و هویت با ارزش محدوده پروژه از لحاظ تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، ترافیکی و... از سوی دیگر و به دلیل نگاه ویژه دولت به پروژه‌های شهری در قالب بازآفرینی، این طرح به عنوان یک پروژه‌ بازآفرینی شهری و با همراهی و مساعدت مدیر کل راه‌ و شهرسازی استان، معاون عمرانی و امور هماهنگی استاندار و فرماندار قزوین در ستاد بازآفرینی شهرستان، مطرح شد و پس از بحث و بررسی در مورد ابعاد مختلف آن، به عنوان یک طرح مهم به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه بند یک صورتجلسه این ستاد به تاریخ 1397/02/31، «کلیات طرح سبزه‌میدان به عنوان یک فضای باز شهری به تصویب ستاد بازآفرینی شهرستان رسید و دستگاه‌ها موظف گردیدند اطلاعات تکمیلی و نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1397/03/15 به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند و پس از جمع‌بندی به صورت مصوبه نهایی در جلسه بعدی ستاد بازآفرینی شهرستان ارائه گردد.»

بعد از تصویب طرح در ستاد بازآفرینی شهرستان، ارائه طرح در سطح استان و به عنوان یک پروژه بازآفرینی تأثیرگذار و پایلوت مدنظر قرار گرفت و خوشبختانه در این سطح نیز پروژه سبزه میدان در جلسه ستاد بازآفرینی استان قزوین که در تاریخ1397/03/23 در دفتر استاندار با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، مطرح گردید و به تصویب این ستاد رسید تا زمینه مطرح شدن آن به عنوان یک پروژه بازآفرینی ملی فراهم شود.

طبق بند دو صورتجلسه ستاد بازآفرینی استان قزوین، «با توجه به ارائه طرح ساماندهی دولتخانه در محدوده سبزه‌میدان، اعضای ستاد با اجرای طرح مذکور از حیث این‌که این اقدام در بازآفرینی محله می‌تواند موثر باشد موافقت نمودند و کلیه دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد ملزم به همکاری با شهرداری در جهت اجرای طرح شدند.»

در ادامه، پروژه سبزه‌میدان در تاریخ 1397/05/30 در جلسه ستاد ملی بازآفرینی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان ۲۴ دستگاه اجرایی کشور مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت تا مراحل تصویب و اجرای موفق این طرح با سرعت و کیفیت بیشتری از طریق همکاری دستگاه‌های مرتبط و دخیل و جلب مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و شهروندان محقق شود.

بر اساس بند چهار صورتجلسه ستاد ملی بازآفرینی «مقرر گردید تهیه و اجرای طرح بازآفرینی محدوده سبزه‌میدان و دولتخانه صفوی به عنوان یک طرح ویژه در استان قزوین توسط شهرداری قزوین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران در دستور کار قرار گیرد.»

تصویب طرح سبزه‌میدان در تمام ستادهای بازآفرینی، علاوه بر نشان دادن اهمیت قابل توجه این پروژه در قلب شهر قزوین، زمینه‌های مناسبی برای اجرای هر چه سریع‌تر و با کیفیت‌تر این پروژه بزرگ بازآفرینی ایجاد کرده و امید است با همراهی نهادهای دولتی و غیر دولتی به نتایج مطلوب برسد و برگ زرین دیگری در قزوین رقم بخورد.

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •