مراحل مختلف پروژه

پروژه ساماندهی و طراحی سبزه‌میدان به عنوان یک فضای شهری (محدوده دولتخانه صفوی) دارای دو بُعد ساماندهی و طراحی است؛ در بخش ساماندهی، عملکرد در سطح و در بخش طراحی، عملکرد در عمق بیشتر است. همچنین در بُعد ساماندهی، راهبردها و سیاست‌های اجرایی و در بُعد طراحی، راهکارهای طراحی ارائه می‌شود.

مرحله اول طرح ساماندهی و طراحی سبزه‌میدان به عنوان یک فضای شهری (محدوده دولتخانه صفوی) به مطالعه وضع موجود، تحلیل وضع موجود و طراحی محدوده اختصاص داده شده و تا کنون ۲۰۰ نقشه پایه در این زمینه تهیه شده است. در این بخش ۱۴ نفر کارشناس و کارشناس ارشد به صورت ثابت در گروه های هفت گانه پروژه فعالیت می کنند. تلاش این افراد  در قالب ۱۵ هزار نفر- ساعت فعالیت تخصصی، مطالعاتی و فنی نمود یافته است.

مرحله دوم طرح به اجرای طرح نهایی و مرحله سوم نیز به مدیریت بهره‌برداری (بعد از اجرای طرح) اختصاص دارد.

از ابتدای آغاز به کار پروژه در آبان ماه سال ۹۶ تا کنون، ۷۵ جلسه داخلی، فنی و ستادی در قالب حدود ۳۵۰۰ نفر– ساعت فعالیت جلسه‌ای و مشارکت بیش از ۵۰ نفر در بخش های دولتی و غیر دولتی برگزار شده است.

از جمله جلسات ستادی پروژه می‌توان به جلسه با نمایندگان کسبه محدوده سبزه‌میدان، جلسه با مدیران شعب بانک‌های سبزه‌میدان، جلسه با معاونین و مدیران شهرداری، جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی شهر و استان، جلسه با فرماندهان پلیس راهور شهرستان، جلسه با مالکین، کسبه و بهره‌برداران ضلع شمالی سبزه میدان، جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان، استان و کشور و... اشاره کرد.

از جمله جلسات فنی پروژه ساماندهی و طراحی سبزه‌میدان به عنوان یک فضای شهری (محدوده دولتخانه صفوی) می‌توان به جلسات داخلی با گروه‌های هفت‌گانه، جلسه با مشاور راهبردی، جلسه با حوزه معاونت حمل ونقل شهرداری، جلسه با فعالین اجتماعی در خصوص مباحث مشارکتی، جلسه با کارشناسان سازمان‌های زیباسازی و خدمات طراحی شهرداری، جلسه با مشاوران طراحی بدنه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و... اشاره کرد.

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •