شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

با حضور فعالان حوزه گردشگري قزوين صورت گرفت؛

برگزاري همايش گردشگري پايدار با نگاهي دوباره به توسعه شهري قزوين

همايش گردشگري پايدار با رويکرد نگاهي دوباره به توسعه شهري با حضور فعالان حوزه گردشگري در قزوين برگزار شد.

 

 

همايش گردشگري پايدار با رويکرد نگاهي دوباره به توسعه شهري با حضور فعالان حوزه گردشگري در قزوين برگزار شد.
اجراي پروژه‌هاي خوب براي توسعه گردشگري قزوين
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ سيد محسن امامي، مشاور عالي پروژه برنامه توسعه گردشگري شهر قزوين در اين همايش گفت: شهر قزوين بايد به مقصد گردشگري تبديل شود چراکه اين شهر ظرفيت هاي فراواني در اين زمينه دارد.
امامي بيان کرد: براي توسعه گردشگري در شهر قزوين از سوي شهرداري پروژه‌هاي خوبي در حال انجام است و در اين راستا همه بايد مشارکت داشته باشند تا بتوانيم به نتيجه خوبي برسيم.
وي گفت:رونق گردشگري در شهر قزوين مي تواند پايلوتي براي توسعه ساير شهرها باشد.
امامي بيان کرد: گردشگري محور توسعه شهر است و بر اين اساس بايد به اين مهم توجه ويژه شود.
وي افزود: شهر قزوين مي‌تواند با توسعه صحيح به رونق گردشگري برسد و براي رسيدن به توسعه صحيح بايد در ابتدا مشکلات اوليه حل شود.
امامي بيان کرد: در دنيا توسعه گردشگري يکي از اولويتهاي رونق اقتصادي است و کشوري وجود ندارد که به موضوع گردشگري بي اعتنا باشد.
مشاور عالي پروژه برنامه توسعه گردشگري شهر قزوين افزود: وقتي همه کشورها به سمت توسعه گردشگري مي‌رود بايد در اين زمينه عقب نمانيم.
وي گفت: با برنامه‌ريزي درست مي‌توان به سمت توسعه با محوريت گردشگري حرکت کرد و سريع تر به مقصد رسيد.
ارائه خدمات حرفه‌اي به گردشگران
مرتضي احمدي، مشاور پروژه برنامه توسعه گردشگري شهر قزوين نيز در ادامه گفت: کشور ما هنوز نتوانسته از ظرفيتهاي گردشگري براي توسعه استفاده کند و در اين زمينه مدت کوتاهي است که فعاليت‌هاي صورت گرفته است.
وي بيان کرد: منابع انساني براي توسعه گردشگري مهم ترين موضوع است که بايد در اين زمينه اقدامات بيشتري صورت گيرد.
احمدي اظهار کرد: براي توسعه گردشگري در شهر قزوين بايد خدمات حرفه اي به گردشگران ارائه شود.
وي بيان کرد: افرادي که مستقيم با گردشگران در ارتباط هستند بايد آموزش‌هاي حرفه‌اي ببينند چراکه مهم ترين تاثير را روي گردشگر دارند.
احمدي بيان کرد: بايد به صورت علمي و با استفاده از تجربيات ساير کشورها گردشگري را در شهر قزوين توسعه داد.
شهر قزوين مي تواند به مقصد گردشگري تبديل شود
خانم سلطاني آزاد، مدير اجرايي پروژه برنامه توسعه گردشگري شهر قزوين نيز بيان کرد: قزوين داراي منابع فرهنگي و تاريخي غني است و بايد از ظرفيت‌هاي موجود براي توسعه گردشگري در اين شهر استفاده کرد.
وي گفت: با ظرفيت هاي موجود، شهر قزوين مي تواند به مقصد گردشگري تبديل شود و طرح توسعه گردشگري قزوين بر اساس يک مسير تاريخي و فرهنگي است.
سلطاني آزاد گفت: توسعه گردشگري قزوين نيازمند همکاري همه فعالان حوزه گردشگري است و همه دستگاه ها بايد در اين زمينه اتحاد داشته باشند.
در پايان مراسم فعالان حوزه گردشگري در قزوين پيشنهادات و انتقادات خود را در زمينه توسعه گردشگري ارائه کردند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط