سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

پيام شهردار قزوين به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

در پيام نصرتي، شهردار قزوين به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روز ملي روابط عمومي ها آمده است ارتباطات‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ در پيشبرد اهداف‌ يك‌ سازمان‌ ايفاء مي‌ كند و بهره‌ گيري‌ از امكانات‌ و قابليتهاي‌ اجتماع‌ و مشاركت‌ عمومي‌ با ارتباطات ميسر‌ مي‌ باشد.

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ در پيام مسعود نصرتي ، شهردار قزوين به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روز ملي روابط عمومي ها آمده است؛ امروزه‌ ارتباطات‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ در پيشبرد اهداف‌ يك‌ سازمان‌ ايفاء مي‌ كند و بهبودكيفي‌ و كمي‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ و افزايش‌ بهره‌ وري‌ از امكانات‌ و نيروي‌ انساني‌ در سايه ‌انعكاس‌ هر چه‌ بهتر فعاليتها و عملكرد سازمان‌ به‌ جامعه‌ و بهره‌ گيري‌ از امكانات‌ و قابليتهاي‌ اجتماع‌ و مشاركت‌ عمومي‌ ميسر‌ مي‌ باشد.
در دنياي كنوني كه شهرداري ها با توجه به وظائفي كه مطابق قانون براي ساماندهي امور مختلف شهرها  برعهده دارند، جايگاه وي‍‍ژه اي در سطح مديريت شهري، شهروندان و به ويژه رسانه ها به عنوان نمايندگان افكار عمومي جامعه دارند، روابط عمومي شهرداري ها با تشكيل حلقه ارتباطي ميان شهرداري و شهروندان، بايد از نيازهاي شهروندان و انتظارات مسئولين براي ايجاد تعامل نزديك تر آگاهي داشته و فاصله ميان اين نيازها و سياستگذاريهاي شهرداريها را كاهش دهند و در نهايت فرآيند پاسخگو كردن شهرداريها را تسهيل نمايند.
... و اما امروز كه اطلاع رساني و روابط عمومي الكترونيك در راستاي تعامل دو سويه در صدر اهداف سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي قرار گرفته، شهرداري قزوين همواره بر ايجاد روابط عمومي مدرن و الكترونيك و نيز بهره مندي از سريع ترين ابزارهاي اطلاع رساني، ارتباط با رسانه ها و شهروندان تاكيد ورزيده كه همين امر زمينه رشد مطلوب سطح تعاملات ميان شهرداري و شهروندان را بيش از سنوات پيشين فراهم آورده است.
در پايان شهرداري قزوين 27 ارديبهشت ماه را كه به نام«روابط عمومي و ارتباطات» نامگذاري شده بر كليه فعالان عرصه اطلاع رساني تبريك گفته و حمايت خود را از توسعه كمي و كيفي روابط عمومي و كاربرد آن در مديريت شهري اعلام مي دارد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط