یکشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۸

سپه،اولين خيابان ايران

خيابان شهداء(سپه)به طور رسمي بازگشايي شد.

اولين خيابان هفت هزار ساله ايران، پنجشنبه 1390/02/15 به دست تواناي استاندار محترم ، شهردار محترم و جمعي از مديران ومسوولين عالي رتبه شهري افتتاح شد .

 

خيابان شهدا يکي از مهمترين و قديمي ترين خيابانهاي شهر قزوين است که قبلا به نام خيابان دولتي يا عالي قاپو معروف بوده است . اين خيابان از آثار دوره صفويه بوده و ميدان شاه نام داشته است . ميدان شاه قزوين که اکنون به نام خيابان سپه خوانده مي شود ، بنا به نوشته شاردن 230مترطول و83 متر عرض داشته که شاردن آن را از زيباترين مکانهاي شهر قزوين دانسته و نقل کرده ساختمان آن مانند ميدان شاه اصفهان بوده است . خيابان سپه از آثار دوره صفويه بوده و با وسعتي افزون تر از سطح کنوني در زمان شاه طهماسب و شاه عباس بزرگ غالبا از سفراي دول بيگانه و بزرگان در اين ميدان پذيرايي مي شده است .سعدالسلطنه در دوران فرماندهي خويش براي آبادي قزوين زحمت زيادي کشيده و خصوصا به تزيين و تنظيف اين خيابان اهميت زيادي مي داده است ، به طوري که حوضي در برابر عالي قاپو ساخته بود که هميشه آب در آن جريان داشت. خيابان سپه ، از جمله خيابانهايي است که در بافت تاريخي شهر قرار گرفته و در گذشته از اين مکان به سمت شرق تا دروازه تهران ، مسير ارتباطي اصلي شهر با تهران و به سمت غرب تا دروازه مغلواک ، مسير ارتباطي اصلي شهر با شهرهاي غربي کشور مانند : زنجان ، تبريز و همدان بوده است و عناصر تاريخي مهمي همچون مسجد جامع ، سر در عالي قاپو و مدرسه شيخ الاسلام در اين خيابان واقعند .
اولين خيابان هفت هزار سالهايران، پنجشنبه 1390/02/15 به دست تواناي استاندار محترم ، شهردار محترم و جمعي از مديران ومسوولين عالي رتبه شهري افتتاح شد . اين افتتاح به دست دو کودک دبستاني به نمايندگي دختران وپسران نسل آينده به اتفاق کليه مقامات عالي رتبه انجام شد و بدينگونه نخستين خيابان ايران به رسم امانت به نمايندگان نسل آينده سپرده شد.
عنوان پروژه : ساماندهي و احياء پروژه خيابان سپه
کارفرما: سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين (شهرداري قزوين )
دستگاه نظارت : سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين
اعتبار کل پروژه (دفع آبهاي سطحي + مطالعه وطراحي +پياده روه ها + مبلمان + سواره روها) :50.000.000.000 ريال
هزينه انجام شده : 36.000.000.000 ريال
مساحت کل پياده روهاي خيابانسپه :15000مترمربع
مساحت کل سواره روهاي خيابان سپه :13350 مترمربع
 

 

 

 

تصاویر مرتبط