چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

خزائلي، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:

کفسازي بقعه متبرکه چهارانبياء تا پايان آذرماه امسال به اتمام مي‌رسد

با صرف اعتباري افزون بر يک ميليارد ريال، پروژه کفسازي بقعه متبرکه چهارانبياء اواخر ماه جاري به پايان مي‌رسد.

 

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت: با صرف اعتباري افزون بر يک ميليارد ريال، پروژه کفسازي بقعه متبرکه چهارانبياء اواخر ماه جاري به پايان مي‌رسد.
عليرضا خزائلي افزود: کفسازي بقعه متبرکه چهار انبياء به مساحت 720 متر مربع با بهره گيري از الگوهاي معماري اسلامي ايران و ويژگي هاي کارکردي بنا و در دو بخش فضاي تمرکز و فضاي عبور در دستور کار اين سازمان قرار گرفت.
وي اضافه کرد: فضاي تمرکز، سکويي در مرکز صحن به ابعاد 18 در18  متر و با اختلاف ارتفاع 15 سانتي متر از حوزه هاي عبوري پيرامون مي باشد که به منظور ايجاد فضايي مطهر براي برگزاري مراسم مذهبي و همچنين نمازهاي يوميه ايجاد شده است.
اين مسوول افزود: فضاي عبور نيز راهرويي به عرض 4 متر در چهار جهت سکو است که دسترسي به فضاهاي خدماتي را از کنار سکو ممکن مي سازد و مصالح انتخاب شده براي آن سنگ تراورتن زرد رنگ و فضاهاي عبوري از سنگ شبيه گرانيت مي باشد.
وي ادامه داد: ترکيب اين دو رنگ که به منظور تمايز بخشيدن به عناصر کف و در هماهنگي با جداره هاي پيرامون صحن است و شامل آجر نماي زرد رنگ و قاب هاي کاشيکاري شده است.
خزائلي در ادامه اظهار کرد: فضاهاي مذهبي در شهرسازي ايران به عنوان نشانه هايي از هويت خاص شهر اسلامي مي باشند که با کارکرد خود به عنوان مرکز مذهبي در الگوهاي رفتاري شهروندان نقش بسزايي ايفا مي کنند.
وي اضافه کرد: بقعه متبرکه چهار انبيا به عنوان يکي از هسته هاي کالبدي – مذهبي شهر روزانه صدها نفر را به خود جلب کرده و موجب تحرک و پويايي در بافت تاريخي شهر مي شود و برگزاري مراسم مذهبي در اين مکان به عنوان فضايي که به مردم شهر تعلق دارد، فرهنگ شهرنشيني را تحت تأثير قرار داده و به آن هويت و اصالت بيشتري مي بخشد.  
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط