سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۰۹

حيدرزاده، مشاور شهردار تهران:

احياي بازي هاي قديمي شكاف نسلي را كاهش مي دهد

احياي بازي هاي قديمي زمينه خوبي براي ايجاد ارتباط ميان نسل هايت و خطر شكاف نسلي را كاهش مي دهد.

 

محمد هادي حيدرزاده، مشاور شهردار تهران و رييس ستاد محيط زيست شهرداري تهران گفت: احياي بازي هاي قديمي زمينه خوبي براي ايجاد ارتباط ميان نسل هايت و خطر شكاف نسلي را كاهش مي دهد.
حيدرزاده در حاشيه بازديد از نخستين نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي گفت: پديده شكاف نسلي مهمي است كه بايد براي آن راهكارهاي مناسبي سنجيده شود تا آثار مخرب اجتماعي و فرهنگي آن كاهش يابد و معرفي و احياي بازي هاي قديمي يكي از اين راهكارهاست.
وي گفت: فرآينده انتقال فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي و مذهبي از نسل گذشته به نسل جديد به درستي صورت نمي گيرد و نتايج اين خلا را در رفتارها و سبك زندگي نسل هاي جديد مشاهده مي كنيم.
مشاور شهردار تهران با اشاره به محدوديت هاي موجود در فضاهاي شهري مدرن گفت: قطعا امروز نمي توان در آپارتمان هاي كوچك خيلي از بازي هاي قديمي را انجام داد ولي بايد تلاش كنيم تا آن بش از بازي هاي قابل اجرا در منازل را باز آفريني كنيم.
وي افزود: ضرورت باز تعريف هويت محله ها در اين ميان و با عنايت به اهميت مسايلي از قبيل احياي بازي هاي بومي بيش از پيش احساس مي شود.
حيدرزاده اظهار كرد: برگزاري برنامه هايي نظير اين جشنواره مي تواند به عرضه دوباره بازي هاي گروهي و ايجاد انگيزه در ميان خانواداه ها براي انجام آنها در كانون هاي فاميلي و خانوادگي كمك كند.
رييس ستاد محيط زيست شهرداري تهران گفت : در بسياري از كشورهاي توسعه يافته بحث سازگاري با محيط زيست در ساخت اسباب بازي مورد توجه قرارگرفته و كمتر از مواد تجديد ناپذير استفاده مي شود كه هم به حفظ محيط زيست كمك مي كند و هم براي بهداشت اسباب بازي هاي و سلامت كودكان مفيد است .
وي در اين باره افزود: با افدامات فرهنگي مناسب صورت گرفته در اين كشورها ، علي رغم گرانتر بودن استقبال از اين دسته اسباب بازيها بيشتر از مدل هاي معمولي است .
حيدر زاده گفت: به زودي شاهد آغاز اين جريان در كشورمان نيز باشيم و گفت : جلسه اي در اين زمينه در موسسه استاندارد برگزار شد و امروز دغدغه توليد اسباب بازي با مواد سازگار با محيط زيست در كشورمان ايجاد شده است كه انتظار دارم با حمايت رسانه ها و آموزش و پرورش و نظارت سازمان محيط زيست شاهد توسعه آن در سطح جامعه باشيم .
وي با تمجيد از برگزاري نخستين نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي در قزوين گفت : انتظار برگزاري اين جشنواره با اين وسعت در اين سطح را نداشتم و از استقبال مردمي شگفت زده شدم .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط