دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین:

صلاحیت مشاوران دفاتر تسهیلگری خدمات نوسازی بافت های فرسوده قزوین بررسی شد

آرش رشوند آوه، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین از بررسی صلاحیت متقاضیان دفاتر تسهیلگری بافت فرسوده توسط کمیته راهبری دفاتر تسهیلگری خبر داد.

وی با بیان اینکه 18 متقاضی در فراخوان دفاتر تسهیلگری که در خرداد ماه سال جاری برگزار شده بود شرکت کردند، افزود: پس از انجام ارزیابی های کمی و کیفی، 6 شرکت مشاور برای فعالیت در محلات هدف، توسط کمیته راهبری دفاتر صاحب صلاحیت تشخیص داده شدند.

رشوندآوه بیان کرد: دفاتر تسهیلگری به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، به منظور توسعه همه جانبه محلات فرسوده تشکیل می شوند و به عنوان حلقه واسط بین ساکنان بافت و مدیریت شهری می باشند.

تصاویر مرتبط