چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

رجبي، مشاور شهردار قزوين در امور معلولان:

فضاهاي قابل استفاده معلولان در مجموعه سعدالسلطنه قزوين مورد بازديد قرار گرفت

حسن رجبي، مشاور شهردار قزوين از بازديد فضاهاي قابل استفاده معلولان در مجموعه تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه قزوين خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين؛ حسن رجبي افزود: اين بازديد با هدف ارزيابي و ارائه پيشنهادات درباره استفاده از امکانات فضاهاي اين مجموعه به خصوص سرويس بهداشتي ويژه افراد داراي معلوليت صورت گرفت.

وي با اظهار خرسندي از توجه به اين قشر و نيازهاي آنان در فضاهاي تاريخي و گردشگري مطرح در سطح ملي و بين المللي مانند مجموعه سعدالسلطنه بيان کرد: در اين بازديد پيشنهاداتي درباره افزايش کارآيي اين فضا براي معلولان به مدير فني مجموعه مطرح شد.

رجبي با بيان اين مطلب که افراد داراي معلوليت، يکي از اقشار مورد توجه در طرح هاي پيش روي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين است، گفت: در طراحي سرويس بهداشتي حياط سعديه، استانداردهاي لازم براي استفاده گروه هاي مختلف معلولان در نظر گرفته شده و همچنين در مسيرهاي دسترسي به اين فضا براي اين قشر مناسب سازي صورت گرفته است.