چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۹

حياط شترخان بزرگترين فضاي يکدست و کلان مجموعه سعدالسلطنه مي باشد

مرمت اين فضا در سال 1387 توسط سازمان نوسازي و بهسازي انجام پذيرفت.

کاروانسراي سعد السلطنه که در حد شمالي هسته تاريخي – فرهنگي شهر قزوين مي باشد ، به عنوان کاملترين و وسيعترين سراي تجاري ايران و يکي از زيباترين عناصر معماري بافت مي باشد .

 

اين مجموعه از شمال به خيابان امام خميني (ره) ، از جنوب به گذر برق ، شرق به خيابان پيغمبريه و از غرب به مجموعه مسجد النبي و جلوخان آن محدود مي گردد . خيابان امام ،منظم ترين لبه را در اين مجموعه ايجاد نموده است .
قرار گيري کاروانسراي سعد السلطنه در مجاورت با ديگر عناصر تاريخي شهر مانند مجموعه ارگ طهماسبي ، مسجد النبي ، مجموعه بازار و سراهاي تجاري ، پيغمبريه و . . . . . حائز اهميت و در خور توجه مي باشد .
در بخش جنوب غربي مجموعه سعد السلطنه ، حياط شترخان قراردارد . اين محدوده بزرگترين فضاي يکدست و کلان مجموعه را شامل مي گردد . عملکرد اوليه آن به احتمال زياد بار انداز کالا بوده و بدين جهت بدور از هرگونه تزئين و نازک کاري در طرح اوليه بوده است . پلان شبستاني ، الگوي معماري اين بخش از مجموعه مي باشد .مساحت اين فضا 4378 مترمربع بوده که 2042 مترمربع آن به فضاي اصلي و شبستاني اختصاص مي يابد و وسعت قابل توجهي مي باشد . با توجه به ارزشهاي فرمي و ريتم در اين بخش ، فضا داراي کيفيت مناسب و وحدت مي باشد . اين محدوده از مجموعه سعد السلطنه با دارا بودن يک ورودي مستقل از طريق يک دالان نيمه باز به حياط محدوده از استقلال خوبي برخوردار مي باشد . حياط از تناسبات خوبي برخوردار بوده و کيفيت معماري و چشم اندازهاي خوبي را دارا مي باشد . مجاورت اين مجموعه با گذر برق و قرار گيري در مجاورت مسجد النبي و کتابخانه نبويه به اهميت و جايگاه ويژه اين حياط مي افزايد . دسترسي هاي متعدد شترخان ، از جنوب گذر برق ، از غرب راسته وزير و از طريق دالان غربي ، امکانات خوبي را براي محدوده فراهم مي آورد .
مرمت فضاي اصلي سرا در سال 1381 توسط سازمان ميراث فرهنگي و مرمت ساير فضاها توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين انجام گرديده است . خلاصه اي از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان نوسازي و بهسازي طي سالهاي 1387 تا 1388 در خصوص اين حياط به شرح ذيل مي باشد :
1-     مرمت اتاق ها و دالان ورودي شترخان از راسته وزير به حياط شامل خاکبرداري ، لايه برداري ، مرمت ديوار، اجراي تآسيسات مکانيکي و الکترونيکي ، نور پردازي و کفسازي دالان
2-     اجراي سرويس هاي بهداشتي حياط
3-     ساماندهي محوطه حياط شامل مرمت ، کفسازي و محوطه سازي حوض ، نورپردازي حياط ، اجراي ناودانهاي سنگي و نصب سيستم صوتي
4-     بدنه سازي حياط شامل استحکام بخشي ديوار ضلع شمالي حياط از طريق کابل کشي و نگهدارنده ، لکه گيري و بند کشي ها و دانه گذاري آجرها
5-      مرمت و احيا سه حجره ضلع شرقي حياط با نصب ارسي
لازم به ذکر است کاربري پيشنهادي جهت احياي اين فضا ، فضاي نمايشگاهي با رويکرد فرهنگي و غربي مي باشد .

 

تصاویر مرتبط