دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:

عمارت شهرداري قزوين، قديمي ترين عمارت شهرداري ها است

بر اساس تحقيقات ، ساختمان عمارت شهرداري قزوين قديمي ترين عمارت شهرداري ها است که از سال 1306 شهرداري در آن مستقر شده و از عمارت شهرداري تبريز که در سال 1313 ساخته شده و مورد توجه همگان مي باشد، قدمت بيشتري دارد.

مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت: بر اساس تحقيقات انجام گرفته توسط مهدي نورمحمدي، مشاور فرهنگي شهردار ساختمان عمارت شهرداري قزوين قديمي ترين عمارت شهرداري ها است که از سال 1306 شهرداري قزوين درآن مستقر شده و از عمارت شهرداري تبريز که در سال 1313 ساخته شده و مورد توجه همگان مي باشد، قدمت بيشتري دارد.
 
عليرضا خزائلي افزود: مجموعه عمارت راه (موزه بلديه) قبل از جنگ جهاني اول توسط شرکت روسي شوسه که راه سوشه از قزوين به تهران را راه اندازي کرد، احداث شد و متعلق به اين شرکت بوده است که آنها اين مجموعه را گسترش داده و با ايجاد منبع آب و کليساي کانتون که کوچکترين کليسا در نوع خود محسوب مي شود همچنين استفاده از عمارت شهرداري به عنوان باشگاه در اين مکان زندگي مي کردند که بعد از جنگ موظف به دادن غرامت به ايران شدند و اين مجموعه تحويل بلديه قزوين شد.
 
وي ادامه داد: اين پروژه در خرداد سال 89 با اعتبار يک ميليارد و 460 ميليون ريال آغاز و در آذر سال 90 به اتمام رسيد و اجسام و اسنادي که در حال حاضر در موزه موجود است در هفته قزوين تکميل و به نمايش در خواهد آمد.
 
پايان پيام

تصاویر مرتبط