پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

ضمن تمدید گواهی صلاحیت ماده۴ قانون حمایت از احیای بافت فرسوده شهری؛

رتبه شهرداری قزوین در صلاحیت کارگزاری در بافت فرسوده ارتقا یافت

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین از تمدید و ارتقای گواهینامه این سازمان در زمینه موضوع ماده4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین؛ آرش رشوند آوه اظهار کرد: گواهینامه موضوع ماده4 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از معتبرین گواهینامه‌ها برای تعیین صلاحیت مجریان و کارگزاران فعال در حوزه این بافت‌ها است.

او با بیان اینکه سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین دارای صلاحیت کارگزاری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از سال 1394 است، افزود: با توجه به فرارسیدن زمان تمدید صلاحیت کارگزاری، ارتقای صلاحیت سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت و موفق به کسب رتبه ۲ در این زمینه شد.

این مسئول گفت: همچنین سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین با توجه به سوابق آن در خصوص بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، موفق به اخذ رتبه ۳ در زمینه تسهیلگری در این بافت‌ها شد.

رشوند آوه اضافه کرد: گواهینامه صلاحیت موضوع ماده۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، توانایی شهرداری در زمینه نوسازی و بهسازی در این بافت‌ها را نشان می‌دهد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط