بازآفرینی سبزه میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی

مقدمه

تاریخ و فرهنگ، مهم‌ترین هویت حقیقی یک شهر و شهروندان آن است و میادین به عنوان عنصری هویت‌بخش در طول تاریخ علاوه بر نمایش پیشینه تاریخی و تداعی‌کننده خاطرات جمعی، برای برقراری و ارتقای میزان تعاملات اجتماعی شهروندان نیز نقش مهمی به عهده دارد.

   سبزهمیدان( میدان آزادی)، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فضای شهری قزوین محسوب می‌شود که در گذشته بخشی از محدوده دولتخانه صفویه در زمان پایتختی این شهر بوده است و در حال حاضر نقش مهمی از نظر هویتی و عملکردی در شهر ایفا می‌کند.

با توجه به اینکه دوران پایتختی قزوین، زمان شکوفایی در این شهر بوده، عناصر هویتی با ارزشی در این محدوده از شهر دیده می‌شود. همچنین سبزه میدان در گذشته به این سبب که نقش پر رنگی در پیشبرد سیاست‌های مدیریت شهری داشته، چشم شهر محسوب می‌شده و محلی برای فعالیت‌های اقتصادی، عملکردهای گوناگون حکومتی و اجتماعی (مرکز رویداد) بوده است؛ اما سبزه میدان امروزی به دنبال افزایش گردشگران در کنار کارکرد تاریخی با حفظ نقش اجتماعی و عملکردی خود می‌باشد که این امر با توجه به موقعیت مکانی و عملکردی شهر، سبزه میدان را در کنار مجموعه دولتخانه، به عنوان قلب شهر حائز اهمیت می‌نماید.

در حال حاضر سبزه میدان، مرکز شهر قزوین است که خیابان های آیت اله طالقانی، امام خمینی (ره)، پیغمبریه، هلال احمر، فردوسی و نادری از آن، شاخه شده یا به آن می‌پیوندند. در بخش جنوبی سبزه میدان، عمارت زیبای چهلستون (کلاه فرنگی) قرار گرفته است.

 

 

 

 

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •