چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

پروژه مرکز تجارت قزوین

مرکز تجارت قزوین

موقعیت پروژه : قزوین –شمال شرقی میدان میرعماد

مساحت زمین : حدود 7000 مترمربع

مساحت زیربنا : حدود 74000 مترمربع

کاربری : تجاری-اداری-مسکونی

تاریخ عقد قرارداد : 30/09/83

تعداد طبقات : 29 طبقه که 5 طبقه آن زیر زمین می باشد

ارتفاع برج : 105 متر از سطح زمین

تعداد پارکینگ : در 4 طبقه زیر زمین تعداد حدود 547 پارکینگ تامین شده است

تعداد انباری : حدود 179انباری تامین شده است

تعداد واحد تجاری : 117 واحد تجاری به مساحت  حدود 13760 مترمربع تامین شده است

تعداد واحد مسکونی : 48 واحد مسکونی به مساحت حدود 5160  مترمربع تامین شده است

تعداد واحد اداری : 73 واحد اداری به مساحت حدود 9200 متر مربع تامین شده است

 اعتبار پروژه : بالغ بر یک هزار میلیارد ریال

آورده سازمان نوسازی و بهسازی به نمایندگی از شهرداری: زمین اجرای طرح که طبق نظریه کارشناسی در سال 83 به

میزان 46،150،000،000 ریال برآورد شده است- اخذ پروانه ساختمانی با توجه به تعرفه سال 83-پرداخت کلیه بدهیها و

عوارض قانونی تا زمان اخذ قرارداد- چنانچه با توافق طرفین نیاز به افزایش مساحت زیربنا بود عوارض صدور پروانه

اصلاحی با تعرفه زمان قرارداد به آورده سازمان اضافه می شود

آورده شرکت توسعه مسکن تهران: تهیه و طراحیکلیه نقشه های فاز صفر و یک و دو- نظارت پروژه  و انجام خدمات مهندسی

طبق تعرفه سال 83-تامین منابع مالی پروژه واجرای پروژه طبق فهرست بهای سا ل 83-  به کارگیری مشاور واجد صلاحیت- بیمه پروژه

هزینه های مشترک: هزینه های تمدید پروانه،پایان کار، تفکیک و عوارض نوسازی و مالیات بساز وبفروش وانشعابات آب –

برق-گازو تلفن و استقرار پستهای مورد نیازبه میزان قدرالسهم به عهده طرفین است.

مشاور ژئوتکنیک : مهندسان مشاور پی کاو

مشاور معماری: شرکت طرح آفربد به مدیر عاملی مهندس محمدی

مشاور سازه-نظارت عالیه و کارگاهی: شرکت تدبیر ساحل( مهندس طاحونی-مهندس سردشتی-مهندس حبیب زاده)

مشاور مکانیکال: مهندس نسخه چی

مشاور الکتریکال: مهندس مجابی

HSE : شرکت ایمن راهبر محیط

کنترل پروژه: مهندس ابراهیمی

 

 

این پروژه با مشارکت شرکت توسعه مسکن تهران و شرکت توسعه مسکن آذربایجان از یک طرف با سازمان نوسازی و

بهسازی شهر قزوین به نمایندگی شهرداری قزوین در حال اجرا می باشد و در حال حاضر در مرحله نازک کاری می باشد.

پروژه مرکز برج تجارت دارای 11 دستگاه آسانسورهای 18 تا 24 نفره می باشد که 4 دستگاه آن به بالاترین طبقه از زیرزمین

 5- دسترسی دارند . همچنین این پروژه دارای 10 دستگاه پله برقی نیز می باشد.

این برج دارای تالار و رستوران مدرن با چشم انداز بی نظیر از شهر قزوین در ارتفاع 100 متری، هایپر مارکت،شهربازی، سالن همایش و... می باشد.

 

تصاویر مرتبط