گروه‌های هفت‌گانه پروژه

برای انجام هر چه بهتر امور در پروژه ساماندهی و طراحی سبزه‌میدان (محدوده دولتخانه صفوی)، کارشناسان حوزه‌های مختلف در قالب گروه‌های هفت‌گانه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که شامل مدیریت پروژه، کنترل و برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی، شهرسازی، معماری، تأسیسات و اجرایی است.

مدیریت و هماهنگی پروژه و گروه‌های شش گانه ذیل و برگزاری جلسات ستادی و اجرایی و اطلاع‌رسانی به مسئولین و فضاهای خبری بر عهده مدیریت پروژه قرار دارد. در بخش کنترل و برنامه‌ریزی، تدوین و کنترل برنامه زمانبندی کل پروژه و گروه های ذیربط و پیاده‌سازی سیستم مدیریت زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO مورد توجه قرار دارد.

اخذ درخواست‌ها، عقد قراردادها، پرداخت‌ها و... بر عهده گروه مالی و پشتیبانی است و گروه شهرسازی به مطالعات شهرسازی، ترافیک، اجتماعی و اقتصادی و... می‌پردازد. همچنین در گروه معماری طراحی و پیاده سازی کانسپت معماری، طراحی مبلمان، تهیه دیتایل های فاز۲، طراحی و ساماندهی بدنه‌های شرقی، شمالی، غربی و جنوبی صورت می‌گیرد.

امکانسنجی، طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکال و مکانیکال به گروه تأسیسات اختصاص دارد و در گروه اجرایی، تهیه شرح خدمات، متره و برآورد، تهیه اسناد مناقصه و مدیریت و نظارت اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی در دستور کار قرار دارد.

از جمله کارهای انجام شده در جوزه مدیریت پروژه می‌توان به گفتگو با صاحبنظران، مدیران و مسئولین شهری و دریافت نظرات و راهکارهای پیشنهادی، انتشار اخبار مربوط به پروژه ساماندهی سبزه‌میدان در پایگاه الکترونیک شهرداری و هفته‌نامه پیام شهر قزوین، انتشار اولین ویژه نامه پروژه سبزه‌میدان و توزیع در میان شهروندان، کسبه و نهادهای مدیریتی شهر و استان، تدوین، چاپ و توزیع انواع بروشور در زمینه اطلاع‌رسانی به مدیران و شهروندان در حوزه‌های مختلف پروژه وبرگزاری اولین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نمایشگاه عکس مرتبط با آن و... اشاره کرد.

مذاکره با سرگروه های پروژه جهت تدوین برنامه زمانبندی، دریافت آیتم‌های کاری و زمان پیش‌بینی شده آنها (با توجه به فشردگی پروژه)، تهیه WBS  برای هر گروه و تهیه فایل برنامه زمان‌بندی مجزا، مشخص کردن فعالیت‌های بحرانی جهت پیشبرد کار با حداقل تأخیر، کنترل برنامه گروه‌ها ،تهیه گزارش درصد پیشرفت، درصد تکمیل از فازبندی‌ها و کل پروژه و میزان و دلایل تأخیرات پیش آمده و استقرار اثربخش سیستم مدیریت زیست‌محیطی بر اساس ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس الزامات ISO 45001:2018 نیز در گروه کنترل و برنامه‌ریزی در حال انجام است.

بررسی هویت لایه‌های مختلف تاریخی سبزه‌میدان در گفتگو با مطلعین، شهروندان و بررسی اسناد تاریخی، بررسی کاربری‌ها و فعالیت‌های شاخص در سبزه‌میدان (سینما، کتابفروشی، پرده‌فروشی، بانک‌ها و...)، بررسی اطلاعات مربوط به اتفاقات مهم و خاطرات جمعی در سبزه‌میدان در گفتگو با اشخاص صاحبنظر، بررسی محل‌های تجمع و گره‌های فعالیتی در سبزه‌میدان و حضور دستفروشان و سالمندان، بررسی پیشینه بناها و فعالیت‌های موجود در محدوده سبزه‌میدان، گفت وگو با کسبه و ساکنین اطراف سبزه‌میدان و گفت وگو با نخبگان، مسئولان، صاحبنظران، هنرمندان و... در خصوص مسائل سبزه میدان نیز در بخش اجتماعی حوزه شهرسازی انجام شده است.

در خصوص بررسی‌های و تحلیل‌های ترافیکی در حوزه شهرسازی، بررسی طرح های فرادست در حوزه ترافیک(طرح جامع ترافیک، مصوبات شورای ترافیک و ...)، نقشه سلسله مراتب عملکردی، میزان حجم ترافیک شبکه معابر، بررسی درصد مالکیت وسایل نقلیه و اهداف سفر، بررسی وضعیت پارکینگ در محدوده مورد مطالعه و پارکینگ‌های حاشیه ای، بررسی وضعیت اتوبوسرانی و تاکسیرانی در سبزه‌میدان (خطوط، ایستگاه‌هاو ...)، بررسی سیستم‌های حمل‌نقل عمومی در افق طرح جامع حمل‌ونقل BRT، تراموا و...) و بررسی نقاط حادثه خیز و بحرانی شبکه صورت گرفته است.

بررسی طرح های فرادست( طرح جامع، طرح تفضیلی و...)، تهیه نقشه‌های کاربری، پر و خالی، طبقات، کیفیت ابنیه، مصالح ابنیه، قدمت ابنیه و مالکیت، بررسی ضوابط و مقررات طرح‌های بالادست، تهیه نقشه‌های گره های فعالیتی و حرکتی، عناصر ادراکی محیط، فضاهای جنسیتی، امنیت فضا، کاربری های شبانه و روزانه و...، بررسی میزان حس مکان در سبزه‌میدان و میزان تعلق خاطر شهروندان به این فضا، ارزیابی کاربری‌ها، تحلیل الگوهای رفتاری، تحلیل کالبدی سبزه‌میدان، بررسی الگوی مشارکت و تهیه جدول SWOT نیز در بررسی و تحلیل های کالبدی انجام شده است.

در بخش برداشت و تحلیل وضع موجود در گروه معماری، مطالعات اولیه شناخت سبزه میدان، برداشت نقشه وضعیت پروژه در شهر، برداشت نقشه وضع موجود پروژه، برداشت نمای بدنه‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی محدوده، تهیه برش‌های طولی و عرضی، تهیه مطالعات آسیب شناسی و ترسیم سه بعدی وضع موجود و اسکیس‌های طراحی سبزه میدان صورت گرفته است.

گروه معماری در قسمت طراحی محدوده سبزه‌میدان، تبدیل مفاهیم راهبردی به اسکیس های طراحی، تبدیل اسکیس های طراحی به نسخه دیجیتال، تبدیل اسکیس‌های طراحی به نقشه های فاز یک طراحی، تدقیق نقشه های طراحی با هندسه وضع موجود دولتخانه، برگزاری جلسات و ارائه طرح به مشاور راهبردی و اصلاح نقشه ها بر اساس مفاهیم راهبردی پروژه، پژوهش تئوری جهت پیاده‌سازی طرح با استفاده از نرم‌افزار اتوکد و اسکیس و ترسیم آلترناتیو های طراحی را در دستور کار داشته است.

در بخش تأسیسات نیز برداشت اطلاعات وضع موجود تاسیسات شهری محدوده سبزه‌میدان شامل برق، تلفن، فیبر نوری، لوله‌های آب شهری، شبکه جمع‌آوری فاضلاب، لوله گاز شهری، اخذ استعلام‌های مربوط به تأسیسات از اداره‌های خدمات‌رسان، ترسیم نقشه‌های تأسیساتی وضع موجود و ارائه پیشنهاداتی در حوزه مکانیکال و الکتریکال صورت گرفته است.

در گروه اجرایی، روند مربوط به برآوردهای مالی پروژه و انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح و نظارت مستمر برای عملیات اجرایی در دستور کار قرار دارد. گروه مالی و پشتیبانی نیز مباحث مربوط به عقد قراردادها و انتشار اسناد مربوطه را بر عهده دارد.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •