بیانیه خط مش یکپارچه سازمان

سازمان نوسازی و بهسازی به عنوان یکی از سازمان های تابعه شهرداری قزوین با چشم انداز ایجاد ارزش افزوده در زیبایی شهر در راستای رسالت خویش مبنی بر نمایان سازی قدمت و شاخص نمودن شهر قزوین در لیست شهرهای تاریخی دنیا از طریق کشف و مرمت فضاها و بناهای تاریخی و نمایش آن به عموم شهروندان و گردشگران خارجی و داخلی و ارائه طرح های نوین اصلاح بافت های فرسوده شهری و تبدیل آن به بافت های مطلوب، همواره با نظارت کارشناسانه، مدیریت مشارکتی، همکاری و همدلی تمامی ارکان خود، در جهت کسب روزافزون رضایت خاطر طرف های ذی نفع خود تلاش نموده است.

این سازمان با الگو قرار دادن سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015، زیست محیطی ISO 14001 :2015 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 مصمّم است از طریق استمرار  و بهبود فرآیندهای خود، اهداف ذیل را دنبال نماید:

 • ارتباط بهینه و اثربخش با کلیه مشتریان و ذینفعان به منظور ایفای نقش مؤثر در راستای مأموریت و اهداف توسعه سازمان
 • مدیریت کارآمد پروژه ها به منظور افزایش بهره وری
 • تقویت زیرساخت های سازمان شامل تکنولوژی(ابزار و تجهيزات فنی، ICT و ...)، منابع انسانی، دانش سازمانی و ...
 • مرمت بناهای دارای ارزش میراث فرهنگی در راستای توسعه و ارتقاء گردشگری در شهر قزوین
 • مدیریت ضایعات در پروژه ها بر اساس اولویت و طبقه بندی        
 • مدیریت مصرف انرژی در سازمان
 • مدیریت ریسک در پروژه های سازمان

بدینوسیله مدیریت ارشد و کارکنان با تأکید بر:

 • حفظ و تقویت روحیه کار تیمی(ساختن هنجارهای مشترک، حفظ انسجام، پایبندی به ارزش های سازمانی)
 • پذیرش نقش و پاسخگویی در مقابل عملکرد
 •  قضاوت های بدون تعصب و همسو با اهداف سازمان و پرهیز از جبهه گیری های تک سویه و مبتنی بر نفع شخصی
 •  احترام به کرامت انسانی همکاران و مشتریان
 • توجه به خلاقیت و نوآوری در فعاليت ها
 • جدیت و اهتمام در کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت ها با رویکرد حذف از مبدأ
 • جدیت و اهتمام در کاهش و کنترل کلیه مخاطرات و ریسکهای شغلی  با رویکرد ریشه کنی از مبدأ
 • تلاش در جهت تأثیرگذاری فرهنگی نسبت به محیط زیست شهری
 • تأكيد و توجه به كار و توليد بومي و تلاش در جهت جذب سرمايه هاي داخلي
 •  شناسایی و ارزیابی مداوم کلیه جنبه های زیست محیطی و مخاطرات شغلی در هر پروژه و یا هرگونه اقدامات مقطعی

تعهد خود و تمامی ارکان سازمان را به فرازهای فوق اعلام داشته و دستیابی به اهداف، تحقق کامل بودجه و همسو نمودن تمامی ارکان سازمان به منظور کسب برنامه های راهبردی سازمان را سرلوحه کار خویش قرار داده و پذیرای نقطه نظرات کلیه صاحب نظران، کارشناسان و مردم شهر قزوین بوده. و بنا باقتضاء این خط مشی را مورد بازنگری قرار خواهم داد.