سیستم مدیریت زیست محیطی    ISO14001:2015

از دهه 60 ميلادي كه دانشمندان به موازات افزايش فعاليت هاي صنعتي جوامع مختلف، زنگ هاي خطر را با تهديد شدن سلامت محيط زيست به صدا در آوردند، بيش از 4 دهه نمي گذرد، اما در همين مدت زمان كم، انسان ها با معضلات و مشكلات زيست محيطي متعددي مواجه شده اند كه مقابله با آنها نيازمند عزمي بين المللي و همكاري وسيع بين همه ملت هاست.

محيط زيست سرمايه و دارايي مشترك همه انسان هاست. اين سرمايه نه تنها به نسل حاضر كه به همه نسل هاي آينده نيزتعلق دارد. بنابراين حفظ و حراست از آن يك مسئوليت اجتماعي به شمار مي رود. علي رغم تمام اين واقعيت ها، انسان رفتاري معقول و دوستانه با محيط زيست نداشته است به طوري كه امروز آلودگي هوا، آب، خاك، باران هاي اسيدي، شكاف ايجاد شده در لايه اوزون و افزايش دماي متوسط كره زمين بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي كشورها، زندگي همه انسان ها را به خطر انداخته است.

از مهمترين وقايعي که در رابطه با محيط زيست اتفاق افتاده است.مي توان به تشکيل کنفرانس استکلهلم (سوئد-1972)،کنفرانس ريو(برزيل-1992)،تشکيل سازماني با عنوان «برنامه توسعه ملل متحد» و ساير کنفرانس هاي بين المللي مانند کنفرانس هاي تورنتو،وين و توکيو ژاپن اشاره نمود.

با وجود قول و قرارهاي بسيار محكم و طرح واقعيت هاي موجود در رابطه با محيط زيست، متأسفانه رفتار ناعادلانه بشر با اين محيط همچنان ادامه دارد، هرچند كه وضع قوانين و مقررات خاص و عقد توافقنامه هاي بين المللي تا حدود زيادي اوضاع را بهبود بخشيده است.

در فالب استاندارد ISO 14001، سازمان ضمن انطباق با کليه قوانين و مقررات زيست محيطي ملي،اهداف کلان و خردي را براي بهبود مستمر سيستم تعريف مي کند و با پايش و اندازه گيري هاي مداوم،به تدريج نه تنها اثرات و جنبه هاي زيست محيطي فعاليتهاي خود را تحت کنترل در مي اورد بلکه از ديدگاه هاي ديگر،مرزهاي سيستم خود را ارتقا مي دهد و موارد جديدي که مي تواند بر آنها تاثير گذار باشد،پوشش مي دهد.

استاندارد ایزو 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های محبوب سازمان بین المللی ایزو است که پس از استاندارد 9001 در بسیاری از سازمان ها استقرار یافته است.
این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد، می تواند در تمام سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی استقرار یابد.
این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.


استاندارد ایزو 14001 در سال 2015 در راستای همسوتر شدن با استاندارد ایزو  9001:2015  تغییر ورژن یافت.


الزامات کلی استاندارد ایزو 14001 بر شناسایی عوامل آلوده گننده یا بقول استاندارد جنبه های زیست محیطی است.
جنبه ها می تواند در هر عاملی که می تواند تاثیر بر محیط زیست بگذارد وجود داشته باشد که تاثیر جنبه را پیامد می نامند.

از مزایای پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو 14001) می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·        پشتيباني ازمحيط زيست وپيشگيري از آلودگي

·        انطباق با نيازمندي‌هاي قانوني و مقرراتي

·        درنظرگرفتن نيازمندي‌هاي زيست محيطي كليه طرف‌هاي ذينفع

·        ارزيابي عملكرد زيست محيطي سازمان

·        شناسايي فرصت‌هايي براي بهبود زيست محيطي

·        كاهش مصرف منابع طبيعي

·        كاهش مصرف انرژي

·        كاهش ضايعات و پسماندها و استفاده از روش هاي بازيافت

·        كاهش شكايات،جريمه ها و مجازات ها

·        اطمينان از حفاظت محيط زيست در توسعه پايدار(در سطوح محلي، ملـي، منطقه اي وجهاني)