دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی محله دباغان ، خندقبار و امامزاده حسین(ع)

دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی امامزاده حسین (ع) در محدوده ای به وسعت 60 هکتار مشتمل بر محله دباغان،خندقبار و بخشی از راه آهن در خرداد سال 1398 با هدف انتظام بخشی و آگاهی رسانی به ساکنان و جلب مشارکت در پروژه ساماندهی امامزاده حسین (ع) راه اندازی گردید.

اهم اهداف و اقدامات دفتر به شرح ذیل می باشد:

 • - بررسی طرح های شهری و اسناد فرادست و تهیه سند توسعه محله
 • - بهسازی محیطی
 • - پیگیری تخریب باقی مانده ی دیوارهای پلاک های تملک شده و جمع آوری نخاله های ساختمانی
 • - پیگیری پخش آسفالت سرد و تعبیه تیر چراغ برق جهت تامین روشنایی در محدوده ی تملک شده
 • - مشارکت دفتر تسهیلگری با سازمان پسماند جهت نصب تابلو در خصوص عدم تخلیه نخاله در محدوده تملک شده و جمع آوری زباله  های درون محله
 • - مشارکت دفتر تسهیلگری با کمپ حامی شهرداری جهت جمع آوری سگ های ولگرد
 • - مکان یابی تجهیزات و مبلمان شهری ، پارکهای جیبی و نحوه قرارگیری آنها در محدوده
 • - تهیه طرح پدافند غیر عامل وشناسایی فضاهای امن و مراکز امداد و نجات محدوده
 • - شناسایی سازمان ها، نهادها، تشکل ها، گروه های رسمی وغیر رسمی و مردمی موجود محله امامزاده حسین )ع(
 • - جلسات برگزار شده دفتر تسهیلگری با سازمان ها و افراد اثر گذار و تحت تاثیر پروژه( سازمان پسماند،شهرداری منطقه 1 ، شهرداری ناحیه،اداره راه و شهرسازی،اداره اوقاف، سازمان نظام مهندسی و ...
 • - جلسه ی مشاورین و تسهیلگران پروژه با معتمدین و افراد با نفوذ محله
 • - برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره خانواده
 • - شناسایی سازندگان محلی و آسیب شناسی مسائل پیشروی ساخت و ساز
 • - تهیه طرح تجمیعی و شناسایی اراضی محرک توسعه
 • - تهیه گزارش ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی در محله
 • - برداشت میدانی و مصاحبه از پلاک های ضلع شرقی طرح توسعه امامزاده حسین )ع(
 • - تدقیق طرح تفضیلی محدوده
 •