ارکان اصلي سازمان

هدایت اله جمالی پور- استاندار قزوين و رئيس شوراي سازمان

علي فرخ زاد - معاونت امور عمراني استانداري قزوين و جانشين رياست شوراي سازمان

محمد درافشانی- سرپرست شهرداری قزوين و نايب رئيس شوراي سازمان

حکمت اله داوودي - رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين و عضو شوراي سازمان

سيد محمد بهشتي - رياست پژوهشکده ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و عضو شوراي سازمان

حمید ضیائی- معاونت معماري و شهرسازي شهرداري قزوين و رياست هيات مديره و عضو شوراي سازمان

آرش رشوند آوه - مديرعامل سازمان

مريم قاسمي - معاونت فني و اجرايي

سعيد مختاريان -معاونت مالي

نازي نفيسي - مدير روابط عمومي

مریم پارسا - کارشناس روابط عمومی

نازنین اسدالهی-مسئول دفتر مدیرعامل

فرح رمضانپور - کارشناس واحد مطالعات و طراحي معماري و شهرسازي

لیلا یوسفی-کارشناس واحد مطالعات و طراحي معماري و شهرسازي

محمد مومني - کارشناس واحد اجرايي و نظارت

رحيم مرادي - کارشناسي ارشد واحد مرمت و احيا

محمد مهدی صدیق رفاهی - مسئول املاک

سیدحمیدرضا جمال -مسئول دفتر فنی سعدالسلطنه

نفیسه لطفی - کارشناس دفتر فنی سعدالسلطنه

پریسا طاهری - کارشناس دفتر فنی سعدالسلطنه

فراز چگینی - کارشناس دفتر فنی سعدالسلطنه

سمیه کشاورز - کارشناس واحد مطالعات

فرخ کاظمی - کارشناس باستان شناسی

سميه مرادي - مسئول انفورماتيک

محمد مهدی نانکلی - مسئول حراست

ليلا کانطوري - حسابدار

الیاس قرائی - کارشناس مالي

غلامرضا محمدی - مسئول امور قراردادها

زهرا قاسمی-کارشناتس امور قراردادها

هنگامه عطاری-مسئول امور اداری

مهديه السادات حسينيان - مسئول دبيرخانه و اموال

علی بیگدلی - مسئول کارپردازي

محمدرضا صمدي پور - نامه رسان

علي نصيرلو - خدمات