مرکز تجارت قزوین

پروژه مرکز تجارت قزوین موقعیت پروژه : قزوین –شمال شرقی میدان میرعماد مساحت زمین : حدود 7000 مترمربع مساحت زیربنا : حدود 74000...