مرمت کتيبه پرده کعبه

کتيبه پرده کعبه مرمت کتيبه پرده کعبه مشخصات پروژه: مشخصات: فتيله دوزي با الياف گلابتون نقره و طلا به خط ثلث بر روي ابريشم...

بهسازي و احياء خانه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي

بهسازي و احياء خانه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي پروژه خانه -موزه و حسينيه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي مشخصات پروژه: موقعيت:...