بازديد سفير کره جنوبي از مجموعه سعدالسلطنه

بازديد سفير کره جنوبي در ايران به همراه يک هيات تجاري شش نفره

سفير کره جنوبي در ايران به همراه يک هيات تجاري شش نفره بعداز ظهر روز دوشنبه از سعدالسلطنه بازديد به عمل آوردند.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:
آقاي سونگ دونگ يئو سفير کره جنوبي در ايران که به همراه يک هيات تجاري شش نفره جهت بررسي توسعه روابط تجاري با استاندار قزوين و فعالان اقتصادي به قزوين سفر کرده بودند عصر روز دوشنبه 28/11/93 از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه بازديد به عمل آوردند.

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •