اهم رويدادهاي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه-مهرماه 93

بازديد مهندس تندگويان فرزند شهيد بزرگوار محمد جواد تندگويان


جناب آقاي مهندس تندگويان فرزند شهيد بزرگوار ، عضو محترم شوراي شهر تهران به اتفاق هيات همراه در جهت تجليل از رزمندگان و ايثارگران شاغل در مجموعه سعدالسلطنه از اين مجموعه ارزشمند بازديد به عمل اوردند.

  •  
     
  •  
     
  •