ارکان اصلي سازمان

محمد مهدی اعلایی - استاندار قزوين و رئيس شوراي سازمان

مهدی رجحانی - معاون هماهنگی امور عمراني استانداري قزوين و جانشين رياست شوراي سازمان

مهدی صباغی - شهردار قزوين و نايب رئيس شوراي سازمان

مهدی مهدیخانی - عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و عضو شوراي سازمان

سيد محمد بهشتي - رياست پژوهشکده ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و عضو شوراي سازمان

محمد علمی - معاونت معماري و شهرسازي شهرداري قزوين و رياست هيات مديره و عضو شوراي سازمان

محمد محمودی کلایه - سرپرست سازمان

مريم قاسمي - معاونت فني و اجرايي

احسان کشاورز -سرپرست معاونت اجرایی

حسین خلیلی -مدیر مالي

علی ارباب - مدير روابط عمومي

فرح رمضانپور - کارشناس واحد مطالعات و طراحي معماري و شهرسازي

لیلا یوسفی-کارشناس واحد مطالعات و طراحي معماري و شهرسازي

محمد مومني - کارشناس واحد اجرايي و نظارت

فرخ کاظمی  - مسئول املاک

سیدحمیدرضا جمال -مسئول دفتر فنی سعدالسلطنه

نفیسه لطفی - کارشناس دفتر فنی سعدالسلطنه

گلوریا عصار - کارشناس دفتر فنی سعدالسلطنه

فراز چگینی - کارشناس دفتر فنی سعدالسلطنه

محمد یوسفی - مسئول دفاتر تسهیلگری و بافت فرسوده

سمیه کشاورز - کارشناس واحد مطالعات

مسعود نادری - کارشناس نظارت بر موزه

سميه مرادي - مسئول انفورماتيک

مهدی کهنه چی - مسئول حراست

بهناز افلاطونی - کارشناس مالی

فرزانه سیفی - کارشناس مالی

مرتضی یاراحمدی - کارشناس مالی

خدیجه حمداللهی - کارشناس امور قراردادها

فریبا عظیمی-مسئول امور اداری

سمیرا زمانی - مسئول دبيرخانه

صفر باجلان - مسئول کارپردازي

سید جمال جسینی نژاد - انباردار و امین اموال

محمدرضا صمدي پور - نامه رسان