ارکان اصلي سازمان

محمد مهدی اعلایی - استاندار قزوين و رئيس شوراي سازمان

مهدی رجحانی - معاون هماهنگی امور عمراني استانداري قزوين و جانشين رياست شوراي سازمان

مهدی صباغی - شهردار قزوين و نايب رئيس شوراي سازمان

ولی چگینی - عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و عضو شوراي سازمان

سيد محمد بهشتي - رياست پژوهشکده ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و عضو شوراي سازمان

محمد علمی - معاونت معماري و شهرسازي شهرداري قزوين و رياست هيات مديره و عضو شوراي سازمان

محمد محمودی کلایه – مدیرعامل  سازمان

مريم قاسمي - معاونت فني

احسان کشاورز - معاونت اجرایی

فرزانه سیفی - مدیر مالي

علی ارباب - مدير روابط عمومي

مهدی کهنه چی - مسئول حراست

خدیجه حمدالهی - مسئول امور قراردادها

قاسم بابایی فر- سرپرست امور اداری

محمد یوسفی - مسئول دفاتر تسهیلگری و بافت فرسوده

فرخ کاظمی  - مسئول املاک

محمود رزآبادی - کارشناس واحد فنی

سیدحمیدرضا جمال - کارشناس واحد فنی

گلوریا عصار - کارشناس واحد فنی

لیلا یوسفی- کارشناس واحدفنی

محمد مومني - کارشناس واحد اجرايي

فرح رمضانپور - کارشناس واحد اجرايي

سمیه کشاورز - کارشناس امور قردادها

مسعود نادری - کارشناس نظارت بر موزه

بهناز افلاطونی - کارشناس مالی

میلاد حکمی - کارشناس مالی

سمیرا زمانی - دبيرخانه

صفر باجلان -  کارپردازي

سید جمال حسینی نژاد - انباردار و امین اموال

محمدرضا صمدي پور - نامه رسان