عمليات مرمت و احيائ حياط سعدالسلنه توسط سازمان نوسازي و بهسازي در حال انجام مي باشد.

عمليات مرمت و برنامه ريزي جهت احياي مجموعه سعد السلطنه با وسعت حدود 6/2 هکتار از سال 87 توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين آغاز گشته است . از اهداف کلان احياي مجموعه سعد السلطنه مي توان به معرفي مجموعه سعد السلطنه به عنوان نما و هويت فرهنگي – تاريخي و اقتصادي شهر قزوين در سطح ملي و بين المللي ، ارتقاي منزلت اجتماعي و مکاني بافت قديم در جهت تحکيم هويت فرهنگي – تاريخي شهر قزوين اشاره نمود .
حياط سعد السطلنه به عنوان اصلي ترين فضاي گشوده مجموعه سعد السطلنه ، با وسعت تقريبي 3100 متر مربع در بخش شمالي مجموعه و اصلي ترين ورودي مجموعه سعد السلطنه مي باشد . از کل مساحت حياط سعد السطلنه 1694 متر مربع به فضاي باز و ارتباطي و 1408 مترمربع به فضاي بسته اختصاص يافته است . اين حياط حدود 12 درصد از کل مساحت مجموعه سعد السطلنه را شامل مي گردد .
اين حياط با تبعيت از الگوي چهار ايواني با تقسيمات 7x9 دهانه نظام يافته است .A اين حياط از نظر مکاني جايگاه ويژه اي را دارا مي باشد چرا که از شمال مرتبط با خيابان امام خميني (ره) ، از جنوب به چهار سوق و قيصريه از شرق به حياط سعديه و از غرب به حياط نگار السطلنه ارتباط دارد .
(A هندسه حاصل از کاربندي ها و ريتم آن در انتظام بخشي پوسته حياط و افزايش کيفي آن نقش فراوان داشته است .)
عمليات مرمت حياط سعد السلطنه از خردادماه سال جاري با نظارت مديريت سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين آغاز گشته که ميزان پيشرفت آن تا کنون 55 درصد بوده است . در ذيل به خلاصه اي از عمليات انجام شده جهت مرمت اين حياط به شرح ذيل اشاره مي گردد .
1-     خاکبرداري بام (جهت سبک سازي و صندوقه سازي ) و استحکام بخشي و تقويت طاقها با ميزان پيشرفت 100 در صد
2-     لايه برداري داخل حجره ها ( جهت مرمت بدنه ها و اجراي اندود جديد) و تعويض آجرهاي فرسوده و اجراي بند کشي جديد با ميزان پيشرفت 100 درصد
3-     مرمت کاربندي ها با ميزان پيشرفت 80 درصد
4-     مرمت بدنه داخل حجره ها پيشرفت 50 درصد
5-     اجراي تاسيسات برقي و لوله هاي آب باران و حفر کانال و اجراي سکوها با ميزان پيشرفت 30 درصد
6-     حفرچاههاي مورد نياز حياط با ميزان پيشرفت 100 درصد
7-     صندوقه سازي بام با ميزان پيشرفت 60 در صد
لازم به ذکر است کاربري پيشنهادي جهت احياي اين حياط در منشور کاربريهاي سعد السلطنه ، بازارچه هنر و صنايع دستي مي باشد .