یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

طراحي کفسازي شهري گذر آقاکبير

گذر آقاکبير

 

گذر آقا کبير در خيابان عبيدالزاکاني حدفاصل خيابان بوعلي و سعدي مي باشد که طراحي کفسازي شهري گذر آقاکبير جزء پروژه هاي مطالعاتي سازمان است.محدوده مورد مطالعه در اين پروژه حدودا 10 هکتار مي باشد که با هدف بهبود سيما و منظر شهري و بهبود عبور و مرور شهري در تاريخ 07/07/1387 با مديريت پروژه خانم مهندس مريم قاسمي و با اعتبار 200.000.000 ريال توسط آقاي مهندس سيد مهدي مجابي آغاز گرديد و در تاريخ 30/09/1388 طرح مذکور مورد تصويب حوزه عمراني سازمان قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط