یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي فضاي زيرصحن امامزاده حسين(ع)

فضاي زيرصحن امامزاده حسين(ع)

 

پروژه مطالعه و طراحي فضاي زيرصحن امامزاده حسين(ع) با مساحت 15000 مترمربع واقع در کمربندي جمهوري اسلاميخيابان مولوي – خيابان راه­آهن مي باشد که اين پروژه با اعتبار 159.375.000 ريال با مديريت پروژه خانم مهندس مريم قاسمي توسط خانم مهندس عاطفه هندوپور در تاريخ 18/02/1384 با هدف تهيه امکانات رفاهي براي زائرين و خدمات به شهروندان آغاز گرديد و در تاريخ 22/06/1386 مورد تصويب حوزه عمراني سازمان قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط