یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي گذر شرق مسجدالنبي

گذر شرقي مسجدالنبي

 

پروژه مطالعه و طراحي گذر شرق مسجدالنبي واقع در خيابان پيغمبريه - گذر برق با مساحت تقريبي 2000 مترمربع که با هدف بهبود عبور و مرور شهري در تاريخ 10/05/1389 آغاز گرديده است که اين پروژه با مديريت خانم مهندس مريم قاسمي و با اعتبار 125.000.000 ريال توسط آقاي مهندس سنماري در حال انجام است.

 

 

تصاویر مرتبط