یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي شرق امامزاده حسين(ع)

امامزاده حسين (ع)

 

پروژه مطالعه و طراحي شرق امامزاده حسين(ع) که محدوده آن کمربندي جمهوري اسلامي ، خيابان مولوي و خيابان راه­آهن با کاربري اقامتي مي باشد.اين پروژه با مديريت پروژه خانم مهندس مريم قاسمي و با اعتبار 450.000.000 ريال درتاريخ 10/03/1387 توسط خانم مهندس عاطفه هندوپور با هدف تهيه امکانات رفاهي براي زائرين و خدمات به شهروندان انجام گرديد.

 

 

تصاویر مرتبط