یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي کاروانسراي حاج رضا

کاروانسراي حاج رضا

 

کاروانسراي حاج رضا واقع در ورودي جنوبي بازار قزوين با مساحت 6200 مترمربع است که مطالعه و طراحي اين کاروانسرا با هدف بررسي اسناد و مدارک مالکيت­ها و حدود پلاک­ها با مديريت پروژه خانم مهندس فرح رمضانپور و با اعتبار معادل 20.000.000 ريال توسط شرکت تحکيم بنا در تاريخ 29/09/1383 آغاز گرديد و ودر تاريخ 01/120/1383 طرح مذکور مورد تصويب واحد عمراني سازمان قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط