یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي عمارت غسالخانه

عمارت غسالخانه

 

عمارت غسالخانه در ضلع شرقي امامزاده حسين (ع) است که مطالعه و طراحي اين عمارت جزء پروژه هاي مطالعاتي سازمان مي باشد. محدوده مورد مطالعه با مساحت 7000 مترمربع و کاربري خدماتي با مديريت پروژه خانم مهندس مريم قاسمي توسط شرکت طرح اسپاش با اعتبار 103.000.000 ريال درتاريخ 15/07/1387 با هدف بهسازي مجموعه خدماتي--رفاهي جهت زائرين و شهروندان آغاز گرديد.

 

 

تصاویر مرتبط