یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي محور حمدالله مستوفي

محور حمدالله مستوفي

 

 

پروژه مطالعه و طراحي محور حمدالله مستوفي که از مقبره حمدالله مستوفي تا امامزاده علي مي باشد و محدوده مورد مطالعه آن 5/5 هکتار است در تاريخ 01/10/1383 با مديريت پروژه خانم مهندس مريم قاسمي توسط آقاي مهندس محسن اسماعيلي با اعتبار 120.000.000 ريال با هدف احياء محور تاريخي آغاز گرديد و در تاريخ 12/02/1385 طرح مذکور مورد تصويب سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط