یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي بافت فرسوده هادي آباد

بافت فرسوده هادي آباد

پروژه مطالعه و طراحي بافت فرسوده هادي آباد که با هدف تهيه طرح توجيه اقتصادي و امکان سنجي طراحي محله هادي آباد تعريف شده يکي از پروژه هاي مطالعاتي سازمان مي باشدکه اين پروژه با محدوده مطالعه 55000 مترمربع و محدوده طراحي 20000 مترمربع در زمستان 84 با اعتباري معادل 200.000.000 ريال با مديريت پروژه آقاي مهندس آرش رشوند آوه توسط شرکت تخت پولاد و تحت نظارت شوراي عالي اقتصاد کشور انجام پذيرفت.

 

تصاویر مرتبط