یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مطالعه و طراحي برج حکم آباد

برج تجاري-مسکوني حکم آباد

 

پروژه مطالعه و طراحي برج تجاري و مسکوني حکم آباد در مساحت تقريبي 30000 مترمربع در 14 طبقه واقع در منطقه حکم آباد قزوين مي باشد که تهيه طرح مرمت اين برج يکي از پروژه هاي مطالعاتي سازمان مي باشد که در تاريخ 31/01/1385 با مديريت پروژه خانم مهندس فرح رمضانپور و توسط شرکت سپهر يادمان با اعتبار 1.155.000.000 ريال با کاربري خدماتي تجاري مسکوني آغاز گرديد و در تاريخ 17/09/1386 طرح مذکور مورد تصويب حوزه عمراني سازمان قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط