مرمت و احيا حياط قهرماني از مجموعه تاريخي سعدالسطنه

مرمت و احيا حياط قهرماني از مجموعه تاريخي سعدالسطنه مرمت و احيا حياط قهرماني از مجموعه تاريخي سعدالسطنه قزوين   يکي از فضاهاي...

مرمت و احيا حياط سعدالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

مرمت و احيا حياط سعدالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه مرمت و احيا حياط سعدالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه   حياط سعد...

مرمت حياط سعديه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

مرمت و احيا حياط سعديه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه مرمت و احيا حياط سعديه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين   حياط سعديه با...

مرمت و احیاء راسته وزير از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

مرمت و احياء راسته وزير از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه راسته وزير از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين   راسته وزير از مجموعه تاريخي...

مرمت و احیاء راسته قیصریه و بناي چهارسوق از مجموعه سعدالسلطنه

راسته قيصريه و بناي چهارسوق از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه راسته قيصريه و بناي چهارسوق   بناي چهارسوق و راسته قيصريه در جنوب حياط...

مرمت و احياء راسته نگارالسلطنه از مجموعه سعدالسلطنه

مرمت و احياء راسته نگارالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه راسته نگارالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه   بناي راسته...

مرمت و احياء حمام بلور

مرمت و احياء حمام بلور حمام بلور   پروژه مرمت و احياء حمام بلور يکي از حمام هاي قديمي شهر قزوين واقع در خيابان مولوي محدوده...

بدنه سازي تالار ايران در خیابان سپه

تالار ايران بدنه سازي تالار ايران در خيابان سپه تالار ايران     هتل ايران واقع در خيابان سپه حدفاصل کوچه گلزار 13 تا...

مرمت و احياء عمارت راه

مرمت و احياء عمارت راه عمارت راه   پروژه مرمت عمارت راه که در خيابان شهرداري قزوين واقع است در قالب قرارداد طراحي و مرمت با...

مرمت و احياء حمام حاج ميرحسن

مرمت و احياء حمام حاج ميرحسن حمام حاج ميرحسن   حمام حاج ميرحسن يکي از حمام هاي به جا مانده ازدوره قاجار با مساحت تقريبي...

مرمت و احياء حمام قجر

مرمت و احياء حمام قجر حمام قجر   حمام قجر واقع در خيابان عبيدالزاکاني حدفاصل خيابان نادري-خيابان امام خميني(ره)-خيابان سعدي و...

مرمت عمارت طوطي

مرمت و احياء عمارت طوطي عمارت طوطي   بناي عمارت طوطي در خيابان امام خميني (ره) مقابل تالار نوفل وشاتو قزوين قرار گرفته...

مرمت و احياء عمارت شهرداري

مرمت و احياء عمارت شهرداري عمارت شهرداري   عمارت شهرداري با مساحت تقريبي 400 مترمربع در خيابان شهرداري قزوين قراردارد.طرح مرمت...

مرمت و احياء پاساژ ساربانها

بدنه سازي پاساژ ساربانها پاساژ ساربانها   پاساژ ساربانها در خيابان سبزه ميدان (ميدان آزادي)در محدوده ضلع جنوب غربي سبزه ميدان...

مرمت گرمابه سپه

بدنه سازي گرمابه سپه بدنه سازي گرمابه سپه   اين گرمابه که از گرمابه هاي قديمي واقع در خيابان شهدا مي باشد. که توسط...

مرمت کتيبه پرده کعبه

کتيبه پرده کعبه مرمت کتيبه پرده کعبه مشخصات پروژه: مشخصات: فتيله دوزي با الياف گلابتون نقره و طلا به خط ثلث بر روي ابريشم...

بازسازي بازار سعادت 1

بازسازي بازار سعادت 1 بازار سعادت   مجتمع تجاري بازار سعادت قزوين در خيابان امام خميني محدوده بازار قزوين روبروي مسجد آقا سيد...

بهسازي و احياء خانه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي

بهسازي و احياء خانه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي پروژه خانه -موزه و حسينيه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي مشخصات پروژه: موقعيت:...

بدنه سازي خانه ابوترابي

بدنه سازي خانه ابوترابي بدنه سازي خانه ابوترابي   خانه ابوترابي بنايي است با مشخصات مربوط به دوره ي قاجار که داراي ارزش هاي...

مرمت و احياء خانه امام جمعه شهيدي

مرمت و احياء خانه امام جمعه شهيدي خانه امام جمعه شهيدي   خانه امام جمعه شهيدي با مساحت تقريبي 600 مترمربع زيربنا و 800 مترمربع...