گزارش مرمت راسته وزير از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

راسته وزير بازار شمالي – جنوبي که حد فاصل خيابان امام خميني(ره) و درب شرق مسجد النبي قراردارد با يک محور ارگانيک و سرپوشيده ، حجرات يک طبقه در طرفين راسته را به هم پيوند مي زند که فضاي ارتباطي مجموعه سعد السلطنه با ساير عناصر پيراموني مي باشد و به صورت يک محور ارتباطي ، مجموعه را به ساير سراها و بازار و بافت متصل مي کند . اين راسته بازار ، داراي سه ورودي عمومي مي باشد . از طرف شمال به خيابان امام (ره) از جنوب در محل تقاطع با کوچه برق ، از سمت غرب ، به گذر منتهي به ورودي شمالي مسجد النبي .

استراتژي طرح مرمت مجموعه سعد السلطنه ايجاد يک مرکز شهري جديد درون بافت قديمي شهر ، به عنوان نقطه اصلي و موثر جهت فعال نمودن مجموعه سعد السلطنه ، با توجه به پتاتسيل هاي موجود در بافت و بنا مي باشد .
عمليات مرمت راسته وزير ، با نظارت و مديريت سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از تابستان سال 1387 آغاز و در اسفند ماه سال 1388به پايان رسيد و در نوروز 1389 با برپائي نمايشگاه صنايع دستي مورد افتتاح و بهره برداري قرار گرفت . راسته وزير با مساحتي حدود 1990 متر مربع شامل 43 عدد حجره مي باشد که تعدادي از حجرات داراي زير زمين نيز مي باشند .
خلاصه اي از اقدامات صورت گرفته در روند اجرائي عمليات مرمت راسته به شرح ذيل مي باشد :
  1. انجام عمليات باستان شناسي
  2. انجام عمليات ابنيه ( مرمتي ) شامل بازسازي ، حذف الحاقات ، خاکبرداري از زير زمين ها ، اجراي کانال دفع نم حجرات، سکو سازي جلوي حجرات ، کف سازي حجرات ، اجراي کف سازي راسته ، اجراي پله هاي ورودي به قيصريه، ساخت درهاي اصلي ، شستشوي ديوارها ، سقف راسته و حجره ها ، مرمت آجرها در راسته ، اجراي پلاک و عناوين سردرها و . . . .
  3. انجام عمليات ساختماني کانال تاسيسات اصلي
  4. انجام تاسيسات برقي ، صوتي ، مخابرات و نورپردازي
  5. انجام تاسيسات مکانيکي ( گرمايش و سرمايش ) آب سرد و گرم ، فاضلاب و آب باران
  6. انجام عمليات تجهيز 4 غرفه
تصاوير قبل و بعد از مرمت