بازدید گروه ورزشی بانوان کرج به مناسبت هفته تربیت بدنی2،8،97