افتتاح نمایشگاه ملل به مناسبت هفته فرهنگی قزوین - چهارسوق -مجموعه تاریخی سعدالسطنه