شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

به همت دفتر تسهیلگری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین؛

کارگاه یک روزه مدیریت پسماند در قزوین برگزار شد

به همت دفتر تسهیلگری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین کارگاه یک روزه مدیریت پسماند با هدف آشنایی با انواع پسماند، روش های دفع و تفکیک پسماند خانگی در قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین، امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می شود و لازم به ذکر است که تولید انواع پسماند در زندگی انسان ها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک عدم توجه کافی به این موضوع می تواند تأثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته باشد.

امروزه رسیدگی به موضوع پسماند خانگی یکی از موضوعاتی است که مورد تاکید و توجه بسیاری از کارشناسان زیست محیطی شده و سبب شده که مسئولان مربوطه در این زمینه آموزش های مختلفی را برای مردم برگزار کنند.

یکی از مهم ترین اقشاری که می توانند با موضوع پسماند خانگی سرو کار داشته باشند قشر زنان خانه دار محسوب می شوند که آموزش و توجیه این قشر در این زمینه می تواند کمک زیادی را در زمینه پسماند خانگی به همراه داشته باشند.

در همین راستا کلاس ها و کارگاه های مختلفی در سطح شهر قزوین برای زنان خانه دار برگزار شده تا بدین وسیله شاهد مدیریت هر چه بهتر پسماند خانگی در سطح شهر قزوین باشیم.

یکی از این کلاس ها با همت دفتر تسهیلگری سازمان نوسازی و بهسازی محله امامزاده حسین (ع) و دباغان قزوین، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین و هیئت امناء مسجد حضرت علی اکبر (ع) برگزار شده است.

کارگاه مدیریت پسماند با هدف آشنایی با پسماند خانگی در قزوین برگزار شد

محمد یوسفی راهبر دفاتر تسهیلگری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین درباره برگزاری کارگاه مدیریت پسماند اظهار داشت: پیرو دعوت و اعلام دفتر تسهیلگری محله دباغان و امامزاده حسین (ع) کارگاه مدیریت پسماند با هدف آشنایی با انواع پسماند، روش های دفع و تفکیک پسماند خانگی و موضوعاتی از این قبیل در قزوین برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با حضور زنان خانه دار محله دباغان که محدوده امامزاده حسین(ع) قزوین را پوشش می دهد، برگزار شد.

راهبر دفاتر تسهیلگری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین عنوان کرد: این کارگاه یک روزه با مساعدت و همکاری دفتر تسهیلگری سازمان نوسازی و بهسازی محله امامزاده حسین (ع) و دباغان قزوین، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین و هیئت امناء مسجد حضرت علی اکبر (ع) برگزار شد.

یوسفی با اشاره به مهم ترین اهداف برگزاری این کارگاه تصریح کرد: توانمند سازی ساکنین و زنان خانه دار در حوزه مدیریت پسماند، روش های دفع و تفکیک پسماند و سایر موضوعات پسماندی از مهم ترین اهداف این کارگاه به حساب می آید.

وی خاطرنشان کرد: محله دباغان و امامزاده حسین(ع) یکی از محلات هدف شهرداری قزوین جهت باز آفرینی و ارتقا سطحی کیفیت زندگی و بهسازی محیطی می باشد که در همین راستا دفتر تسهیلگری نوسازی و مشارکت اجتماعی از ابتدای امسال با این هدف توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین در این محله تاسیس شده است.

لازم به ذکر است، دفاتر تسهیلگری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین به دنبال افزایش این کارگاه ها برای آموزش هر چه بیشتر مردم با موضوع پسماند می باشد.

 

پایان پیام

تصاویر مرتبط