یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

مقدمات تاسیس خانه گفتمان قزوین فراهم شد

آرش رشوند آوه،مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، گفت: پیرو بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های بازآفرینی قزوین،موضوع راه اندازی خانه گفتمان در این شهر مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین؛رشوند آوه گفت: با توجه به هویت و پتانسیل های مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدالسلطنه، تاسیس خانه گفتمان قزوین در این مجموعه مد نظر قرار گرفته شد.

وی افزود: هدف از ایجاد خانه گفتمان در قزوین، فراهم کردن زمینه ای جهت برگزاری رویدادهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری و تجمیع آرا متخصصین شهری در خصوص مسائل مختلف است.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به منشور کاربری ها در مجموعه سعدالسلطنه، ظرفیت ایجاد خانه گفتمان در پژوهشکده فرهنگ و هنر در حیاط نگارالسلطنه فراهم است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط