English (United States) Persian (Iran)
امروز: يکشنبه، 03 تير 1397 
English (United States) Persian (Iran)
عناوين اخبار

چاپ

صفري، شهردار قزوين تاکيد کرد:

سبزه ميدان حلقه واسط دسترسي به فضاي گردشگري

زندگي شهري به معناي واقعي در بستر فضاهاي شهري جاري است که دليل آن را مي‌توان بيش از هر چيز در سرباز بودن، عمومي بودن و تعاملات اجتماعي افراد در اين فضاها دانست. به همين دليل،تمام تلاش مجموعه‌هاي مديريتي در شهرها براي ارتقاي سطح کيفي فضاهاي شهري است

زندگي شهري به معناي واقعي در بستر فضاهاي شهري جاري است که دليل آن را مي‌توان بيش از هر چيز در سرباز بودن، عمومي بودن و تعاملات اجتماعي افراد در اين فضاها دانست. به همين دليل،تمام تلاش مجموعه‌هاي مديريتي در شهرها براي ارتقاي سطح کيفي فضاهاي شهري است که از روش‌هاي مختلف محقق مي‌شود. با توجه بهکاهش کيفيت زندگي در فضاهاي شهري امروز و لزوم احياي جايگاه اين فضاها، بازآفريني و ساماندهي آن ها  در دستور کار قرار دارد.

قزوين يکي از کهن‌ترين شهرهاي ايران با غناي فرهنگي و اجتماعي محسوب مي‌شود و در دل بافت تاريخي شهر داراي فضاهاي با ارزشي است که در روند زندگي عصر حاضر، بسياري از آن ها کارکرد اصلي خود را از دست داده‌اند. از جمله اين فضاهاي با هويت و داراي کارکرد شهري، مي‌توان به سبزه‌ميدان اشاره کرد که در گذر زمان، دچار تغييرات زيادي شده و از قطعه‌اي از يک باغ شهري در دولتخانه صفوي به يک گره ترافيکي و فضايي با معضلات مختلف در ساختار شهر تبديل شده است.  به همين دليل ساماندهي اين فضا با هدف احياي جايگاه فضاي شهري، آن توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين به عنوان متولي رسيدگي به پروژه‌هاي بافت تاريخي، در اولويت پروژه‌ها قرار گرفته است.

براي آگاهي شهروندان و کارشناسان حوزه‌هاي مختلف شهري از اهميت، ضرورت، اهداف و ابعاد مختلف اين طرح، سلسله گفت‌وگوهايي با مديران، صاحبنظران و کارشناسان شهري صورت گرفته است. اين شماره نظر دکتر علي صفري، شهردار قزوين را در خصوص سبزه‌ميدان و طرح ساماندهي آن جويا شده‌ايم که از نظر مي‌گذرانيد.

 

·         به نظر جنابعالي، سبزه ميدانِ امروز داراي چه ماهيتي است و اين ماهيت، چه تفاوتي با گذشته اين محدوده دارد؟

شايد بتوان سبزه ميدان را اصلي ترين فضاي شهري و جمعي قزوين در نظر گرفت که در هسته مرکزي و بافت تاريخي شهر وجود دارد.اين فضا در زندگي معاصر خود داراي ابعاد مختلفي است که متأسفانه با آسيب هاي جدي رو به رو است.

از جمله نقاط ضعف سبزه ميدان به عنوان يک فضاي شهري مي توان به مسائل ترافيکي، آلودگي صوتي و آلودگي هواي ناشي از آن، حضور بيش از حد دستفروشان، تداخل حرکت سواره و پياده در بخش هاي مختلف محدوده، بدنه هاي بدون فعاليت در بخش هايي از فضا، فرسودگي کالبدي، اغتشاشات بصري در عرصه و محيط پيراموني آن، عدم هماهنگي برخي فعاليت هاي تجاري در بدنه ها با ماهيت سبزه ميدان اشاره کرد.

در کنار اين موضوعات مي توان مباحثي مانند حضور مردان بيش از زنان، نبود احساس امنيت در فضا به ويژه در ساعات شب، مناسب نبودن محيط براي حضور اقشار مختلف جامعه مانند افراد داراي معلوليت، کودکان و زنان، وجود ايستگاه هاي اتوبوس و تاکسي ها در داخل محدوده را نيز در حوزه آسيب هاي اين محدوده  مطرح کرد که در حال حاضر سبب شده اين ميدان شهري، ماهيتي کاملاً متفاوت از گذشته تاريخي و غني خود داشته باشد.

به عبارت ديگر، اين فضا داراي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل زيادي در حوزه هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، گردشگري است که مي تواند دوباره به يک فضاي جمعي با ارزش و کارآمد در هسته مرکزي و پهنه تاريخي شهر تبديل شود.

·         نقش سبزه ميدان در رونق گردشگري شهر قزوين را چطور ارزيابي مي کنيد؟

قزوين به دليل برخورداري از بيشترين آثار تاريخي ثبت شده در کشور و بهره مندي از پتانسيل هاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي و طبيعي مي تواند يک مقصد نوين براي گردشگران باشد. با توجه به تمرکز اکثر جاذبه هاي گردشگري مانند بازار سنتي، مسجد جامع عتيق، دولتخانه صفوي، مجموعه تاريخي سعدالسلطنه، حمام قجر در محدوده مياني و هسته مرکزي قزوين، سبزه ميدان به عنوان اصلي ترين حلقه واسط براي دسترسي به اين فضاهاي گردشگري محسوب مي شود و بي شک تمام گردشگران براي رسيدن به مقاصد گردشگري خود به نحوي از اين فضا عبور مي کنند.

البته گردشگراني که برنامه بازديد از عمارت چهلستون، بقعه چهار انبياء(ص)، موزه شهر، گراند هتل و مجموعه باغ فرهنگي را داشته باشند، در فضاي سبزه ميدان نيز حضور مي يابند و با اين فضا ارتباط برقرار مي کنند. بنابراين سبزه ميدان به عنوان مرکز ساختاريِ شهر قزوين در نظر گردشگران مي آيد و نقش مهمي در جلب توجه آنان براي حضور در هسته مرکزي و ايفاي نقش و فعاليت پويا در بافت تاريخي ايفا مي کند. از سوي ديگر مي توان سبزه ميدان را حلقه واسط بين جاذبه هاي گردشگري شرق، غرب، جنوب و شمال قزوين دانست.

 

·         براي ارتقاي جايگاه سبزه ميدان به عنوان يک فضاي شهريِ با ارزش در بافت تاريخي قزوين چه راهکارهايي پيشنهاد مي کنيد؟

با توجه به اهميت فضايي سبزه ميدان در هسته مرکزي شهر و هويت تاريخي و فرهنگي آن در سبقه قزوين، بايد نگاه ويژه اي به اين فضا وجود داشته باشد تا علاوه بر ايفاي نقش عملکردي خود به عنوان يک ميدان معاصر، بتواند ارتباط بين قزوين امروز و شهر تاريخي آن را نيز برقرار کند.

براي اين منظور بايد علاوه بر احياي هويت تاريخي و فرهنگي اين فضا در هسته مرکزي شهر و تقويت ارتباط آن با عناصر شاخصي مانند دولتخانه صفوي و بازار، بر ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان از طريق افزايش کارآيي اين فضاي شهر تأکيد شود.

همچنين بايد ساماندهي عرصه و فضاي پيراموني سبزه ميدان به عنوان بستر شکل گيري تعاملات اقتصادي و اجتماعي قوي در شهر مورد توجه قرار گيرد تا بتوان يک مرکز کارآمد و پايدار براي قزوين ايجاد کرد. علاوه بر اين بايد موضوعات مختلف مبتلا به در شهر که گريبانگير سبزه ميدان شده مانند مسائل ترافيکي و آسيب هاي اجتماعي رفع شود تا فضاي امن و جذاب براي حضور شهروندان و گردشگران فراهم گردد. موضوع ديگر ايجاد فضايي مناسب براي رقم زدن خاطرات جمعي و برگزاري نشست هاي اجتماعي و فرهنگي در شهر است تا بتوان آموزش اجتماعي را از طريق زندگي شهري به مخاطبان انتقال داد.

 

·         در حال حاضر براي احياي شأن سبزه ميدان به عنوان يک فضاي معاصرکارآمد و با هويت تاريخي، چه اقداماتي در دستور کار مجموعه مديريت شهري قزوين قرار دارد؟

با توجه به اهميت بافت تاريخي شهر قزوين و تأکيد بر احياي هويت فرهنگي و اجتماعي اين شهر، جلسه اي با حضور معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور، استاندار وقت قزوين، شهردار وقت قزوين، معاونين استاندار و مديران کل در سطح استان و شهر، در تاريخ 18/03/1395 در استانداري قزوين برگزار شد.

در اين جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص بررسي راهکارهاي قانوني و اجرايي انجام پروژه هاي مختلف در بافت تاريخي قزوين مانند احياي دولتخانه صفوي، خانه هاي قديمي، بازار قيصريه، باغستان سنتي و خيابان شهدا (سپه) صورت گرفت و مقرر شد بهسازي، بازسازي و محوطه سازي فضاهاي عمومي و سبز باغ محوطه دولتخانه صفوي توسط شهرداري انجام شود که در قالب پروژه ساماندهي و طراحي محدوده سبزه ميدان در دستور کار قرار گرفت.

به دلايل مختلف اين طرح تا سال جاري به تعويق افتاد و از ابتداي آذر امسال، مراحل مطالعاتي طرح در سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين به عنوان مسئول رسيدگي به پروژه هاي مربوط به محدوده هاي تاريخي در شهرداري قزوين کليد خورد و برنامه ريزي براي ساماندهي عرصه و فضاي پيراموني آن شامل بدنه ها و طراحي عرصه فضا به عنوان بخش هاي مهم اين طرح در دست انجام است. از ديگر بخش هاي اين برنامه مي توان به مطالعات اجتماعي به دليل مشارکتي بودن طرح، بررسي هاي اقتصادي،آناليز مربوط به شبکه تأسيسات، موضوعات مديريت و کنترل پروژه به عنوان يک طرح پايلوت در خصوص پياده سازي ايزو در حوزه هاي زيست –محيطي،  ايمني و بهداشت شغلي اشاره کرد.

 

·         در مسير تحقق اهداف اين پروژه، چه نهادهاي دولتي و غير دولتي مي توانند نقش ايفا کنند؟ (در سطوح شهري، استاني و ملي)

با توجه به گستردگي و اهميت اجراي پروژه ساماندهي سبزه ميدان به عنوان بخشي از دولتخانه صفوي در يکي از اصلي ترين قطعات پازل گردشگري قزوين، نياز به همراهي نهادهاي دولتي مختلفي در سطوح شهر و استان وجود دارد که از جمله آن ها مي توان به استانداري، اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، معاونت ها و سازمان هاي شهرداري، شرکت توزيع برق منطقه اي، اداره آب و فاضلاب، شرکت گاز استان، شرکت مخابرات، پليس راهور، اداره کل راه و شهرسازي، فرماندهي نيروي انتظامي اشاره کرد.

با توجه به ارتباط مستقيم طرح ساماندهي سبزه ميدان با شهروندان و گردشگران، نياز به همراهي نهادهاي غير دولتي به ويژه NGO هاي تخصصي در حوزه هاي مديريت شهري، معماري، حفظ و احياي بناهاي تاريخي، محيط زيست، اجتماعي و فرهنگي نيز وجود دارد که مي توانند حلقه واسط بين تهيه کنندگان طرح و بهره برداران آن باشند تا يک پروژه مشارکتي در قزوين به اجرا دربيايد.

 

·         جايگاه شهروندان را در ساماندهي محدوده سبزه ميدان چطور ارزيابي مي کنيد؟

بي شک شهروندان، رکن اصلي هر طرح و برنامه اي در شهر هستند و تمام اقدامات دستگاه هاي اجرايي مانند شهرداري با هدف پاسخگويي به نيازهاي مردم و تأمين رضايت آنان مد نظر قرار مي گيرد؛ بنابراين مشارکت شهروندان در اجراي طرح هاي بزرگ مانند ساماندهي سبزه ميدان، به عنوان يک اصل در نظر گرفته مي شود.

امروز در جهان طرح هايي به موفقيت کامل مي رسند که بُعد مشارکت در آن ها به شکل جدي دنبال شود. به همين دليل در طرح ساماندهي سبزه ميدان نيز در هر سه فاز مطالعات و طراحي، اجرا و حفظ و نگهداري، حضور و مشارکت شهروندان در قالب اقشار و گروه هاي مختلف مانند ساکنين و کسبه، استفاده کنندگان، رانندگان و عابرين، گردشگران مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان با همراهي آنان، يک پروژه پايدار را به اجرا درآورد.

 

  •  
     
صفحه اصلي  |  معرفي سازمان  |  مديريت يکپارچه  |  پروژه هاي سازمان  |  گالري تصاوير  |  ارتباطات مردمي  |  گردشگري  |